Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương: Thực hiện đồng bộ, hiệu quả 9 giải pháp trong năm 2014

21:05 24/12/2013

Sáng 23-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Cùng dự có các Phó thủ tướng, các thành viên Chính phủ và lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu Hải Phòng, dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy; Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND TP; Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đan Đức Hiệp và các Phó chủ tịch: Đỗ Trung Thoại, Lê Văn Thành…

Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự cuộc họp Chính phủ trực tuyến tại đầu cầu Hải Phòng
Các đồng chí lãnh đạo thành phố dự cuộc họp Chính phủ trực tuyến tại đầu cầu Hải Phòng

Các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2013.

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 (đã được Quốc hội thông qua), các chỉ tiêu chủ yếu là: Phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước GDP khoảng 5,8%; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu khoảng 6% kim ngạch xuất khẩu; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động...

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong các nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả 9 giải pháp. Trong đó tập trung thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả; thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm; phát triển trị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa; tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả; đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu...; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân ; sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; mở rộng và nâng cao hiệu  quả công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế…

Hôm nay, lãnh đạo các địa phương sẽ thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội; lãnh đạo các Bộ, ngành phát biểu ý kiến, trao đổi, giải đáp các kiến nghị của địa phương…PĐT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông