Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Nội vụ

18:15 14/12/2015

Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016, tại điểm cầu Hà Nội, sáng 12-12. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thái Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan. Tại điểm cầu Hải Phòng, tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nội vụ và một số sở, ban, ngành, UBND quận Hồng Bàng và huyện Thủy Nguyên.

Năm qua, công tác xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư có những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ. Đến nay, Bộ Nội vụ đã cơ bản hoàn thành 19 văn bản, đề án được giao từ đầu nhiệm kỳ; trong đó có 13 đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua. Trong việc triển khai thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã được thông qua, hoàn thành 28 văn bản, đề án, hoàn thành và ban hành 39 thông tư, thông tư liên tịch..., góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thống nhất để công tác quản lý nhà nước đi vào nề nếp, đạt hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2015 và 5 năm qua (2010-2015) ở các bộ, ngành, địa phương được tiến hành đồng bộ, có những chuyển biến tích cực trên tất cả các phương diện. Chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận, trả kết quả các cấp ngày càng được nâng cao với việc đẩy mạnh ứng dựng CNTT, nhân rộng mô hình một cửa hiện đại. Công tác cải cách chế độ công chức, công vụ bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. 100% các bộ, ngành, địa phương đã cơ bản hoàn thành việc xác định vị trí, việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức (vượt chỉ tiêu so với Quyết định 1557 của Thủ tướng Chính phủ); hoàn thiện, ban hành các bộ tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; tổ chức thi nâng ngạch công theo nguyên tắc cạnh tranh...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của toàn ngành nội vụ trong năm qua. Phó thủ tướng đề nghị: Thời gian tới, Bộ Nội vụ cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng thể chế cho phù hợp với tiến trình xây dựng, phát triển đất nước, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các văn bản, đề án; đôn đốc, kiểm tra, giám sát các địa phương đẩy mạnh CCHC, tiếp tục tham mưu cho Chính phủ xây dựng bộ máy “Chính quyền điện tử” thông suốt từ trung ương đến địa phương; hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước mới theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; rà soát lại các cơ chế, chính sách, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính; nhân rộng các mô hình hiệu quả. Đặc biệt, phải lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu cho Chính phủ tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020; nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần đổi mới gắn với đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; tăng cường đoàn kết nội bộ...

KC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích