Hội Nông dân thành phố: Giúp 379 hộ nông dân thoát nghèo

16:20 20/02/2020

Thời quan qua, các cấp Hội Nông dân thành phố đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, vận động nông dân tích cực học tập, nâng cao kiến thức, năng lực ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới, chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Nông dân thi đua sản xuất vươn lên làm giàu chính đáng

Trong công tác đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững”, các cấp Hội đã tổ chức phát động phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đăng ký, phấn đấu đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Chỉ tính năm 2019, toàn thành phố có 56.694 hộ đạt/77.067 hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Trong năm, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên, nông dân các địa phương quyên góp 3,493 tỷ đồng tiền mặt, 4.730 ngày công lao động và trên 2 tỷ đồng quy đổi từ lương thực, thực phẩm, hàng hóa, cây con giống... để hỗ trợ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn; giúp đỡ thành công 379 hộ hội viên nông dân thoát nghèo, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông