Hội Nông dân thành phố: Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

17:02 23/03/2021

Hội Nông dân thành phố vừa tổ chức hội nghị thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho hội viên nông dân tại xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu và hội viên nông dân đã được nghe trực tiếp đồng chí Nguyễn Hồng Hưng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, thông tin, tuyên truyền và tóm tắt những nội dung cơ bản về các bước, quy trình thực hiện bỏ phiếu bầu cử của cử tri; thông tin, tuyên truyền về Luật tổ chức Quốc Hội; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2019; phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử cũng như vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri…

Hội nghị đã góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông