Hội Phụ nữ quận Dương Kinh: 1.177 hội viên được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế.

08:45 13/06/2018

Trong thời gian qua, Hội Phu nữ quận Dương Kinh đặc biệt quan tâm triển khai Công tác giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo.

 Hội viên phụ nữ Dương Kinh học tập mô hình sản xuất phát triển kinh tế

Hiện toàn quận có 186 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ và là lao động chính, trong đó 92 hộ còn trong độ tuổi lao động. Hội Phụ nữ 6/6 phường đã tiến hành đã khảo sát, lên kế hoạch giúp đỡ bằng các điều kiện, biện pháp cụ thể, thiết thực, trong đó đăng ký, tập trung  giúp 24 hộ thoát nghèo trong năm 2018.

Cụ thể, các cấp Hội thực hiện giao ban định kỳ với Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, tích cực đôn đốc các hộ vay vốn trả lãi và gốc đúng kỳ hạn. Đến nay tổng dư nợ toàn quận là trên 33 tỷ 390 triệu đồng với 1.177  hộ vay.  

Hội tiếp tục quản lý hiệu quả 1 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển, vốn Searac; khai thác, sử dụng gần 4 tỷ 990 triệu đồng vốn vay Ngân hàng Đông Á cho 247 hộ vay góp phần tạo cơ hội cho hội viên, phụ nữ tiếp cận vốn triển khai các dự án sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ quận Dương Kinh tiếp tục duy trì các mô hình tiết kiệm tại chi hội và các tổ. Tổng số tiền hội viên tiết kiệm là khoảng 3,06 tỷ đồng với 10.155 người tham gia, giúp 609 hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông