Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ tổ quốc”

12:36 08/05/2020

Sáng 8-5, Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức Hội thảo trực tuyến khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ tổ quốc”. Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương Nguyễn Xuân Thắng...

Dự và chủ trì tại điểm cầu Hải Phòng có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà; đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố; các ban Thành ủy, đoàn thể chính trị - xã hội, sở ngành...

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày các tham luận, tập trung làm rõ về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Quang cảnh tại điểm cầu Hải Phòng

Qua phân  tích, các nhà khoa học, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã làm rõ bối cảnh mới, yêu cầu mới trong phát triển đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay. Nhiều tham luận làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng trong tu dưỡng, kế thừa, phát huy di sản Hồ Chí Minh; kiên định, vận dụng sáng tạo, bổ sung phát triển chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng. Từ đó, đấu tranh phản bác các quan niệm sai trái, củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân về lý tưởng, mục tiêu cao cả của Đảng, của Bác Hồ mà nhân dân ta đã lựa chọn. Những thành tựu trong công cuộc đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước, từ đó khẳng định mạnh mẽ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là yếu tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng sáng ngời trong thế kỷ 20 và mãi mãi về sau. Người là một tấm gương lãnh tụ kiên cường, suốt đời chiến đấu không mệt mỏi vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, dân chủ, công bằng xã hội, củng cố, phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc trên toàn thế giới.

Hội thảo là dịp thể hiện lòng biết ơn vô hạn của các thế hệ người Việt Nam với công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước và dân tộc. Đây cũng là việc làm thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới".

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích