Hội thảo khoa học thực tiễn hoạt động và yêu cầu hoàn thiện chính sách pháp luật các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

21:32 25/02/2022

Sáng ngày 24-2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ “Thực tiễn hoạt động và yêu cầu hoàn thiện chính sách pháp luật về các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”. Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ – Bộ Công an chủ trì hội thảo. Cùng dự hội thảo còn có đại diện các đơn vị, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhà hoạt động thực tiễn trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân; đại điện các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; đại diện cấp ủy, chính quyền cơ sở, công an 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ với các đại biểu tham dự hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm khẳng định quan điểm: Một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân ta là giữ vững ANQG, TTATXH trong mọi tình huống. Để thực hiện nhiệm vụ đó, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính qu, tinh nhuệ, hiện đại, trở thành lực lượng vũ trang nòng cốt, chuyên trách, sẵn sàng đấu tranh thắng lợi với các loại tội phạm và chủ động ứng phó hiệu quả với các tình huống khó khăn, phức tạp về ANTT. Bên cạnh việc chăm lo, xây dựng và phát triển lực lượng CAND, Đảng, Nhà nước ta cũng chú trọng xây dựng các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở như: Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Dân phòng… Hội thảo cũng nhằm bổ sung, làm rõ cơ sở lý luận thực tiễn, sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện chính sách pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức trong hệ thống chính trị và nhân dân về vị trí, vai trò và sự cần thiết xây dựng Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Quang cảnh cuộc hội thảo

Trung tướng, PGS.TS Nông Văn Lưu (Học viện ANND, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ANND) phát biểu tại hội thảo

62 tham luận được trình bày trực tiếp và gửi đến tập hợp trong kỷ yếu hội thảo của các chuyên gia, nhà quản lý, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND, của các cán bộ chủ chốt ở địa phương, cơ sở đều thống nhất đánh giá thực trạng hoạt động, vị trí, vai trò, những đóng góp quan trọng của các lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở trong xây dựng, giữ gìn ANTT tại cơ sở, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các ý kiến tham luận đã phân tích, làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng không thể thiếu được của các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong công tác phối hợp với lực lượng Công an chính quy đảm bảo ANTT tại cơ sở. Bên cạnh đó, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đã xác định được sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện chính sách, pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, một cách thống nhất, để nhằm xác định quyền, nghĩa vụ, chức trách đối với các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; hoàn thiện chế độ, chính sách đối với các lực lượng này trong thời gian tới, qua đó phát huy sức mạnh của các lực lượng này trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở.

Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ – Bộ Công an nhấn mạnh, xây dựng lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu quả là thực hiện chủ trương Nghị quyết của Đảng, nhà nước về xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Hiến pháp năm 2013 cũng đã quy định rõ “Sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân, Nhà nước củng cố tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân”. Hiện nay, quy định pháp luật hiện hành về 3 lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gồm dân phòng, bảo vệ dân phố và Công an xã bán chuyên trách được quy định ở các văn bản quy phạm khác nhau, chưa có 1 văn bản thống nhất cho các lực lượng tổ chức quần chúng này mặc dù họ đều có chức năng, nhiệm vụ như nhau là bảo vệ ANTT ở cơ sở. Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã thành lập nhiều tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở với nhiều tên gọi khác nhau nhưng đều là lực lượng quần chúng tự nguyện, được thành lập theo các quy định của pháp luật. Chính vì vậy, rất cần thiết phải có luật quy định về lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để thống nhất thực hiện ở tất cả các địa bàn.

Thiếu tướng Tráng A Tủa yêu cầu Ban Tổ chức Hội thảo tiếp thu đầy đủ, nghiên cứu kỹ lưỡng các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà hoạt động thực tiễn tại Hội thảo, tổng hợp báo cáo, tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo hoàn thiện dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cở sở để trình Quốc hội xem xét, thảo luận, thông qua trong thời gian tới.

THẾ KHOA

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích