Hội thảo xây dựng thành phố Hải Phòng là đô thị thông minh, bền vững

11:18 05/11/2021

Sáng 5-11, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo nhiệm vụ, giải pháp xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành thành phố thông minh, bền vững. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vũ Đại Thắng chủ trì hội thảo.
 Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thôngVũ Đại Thắng phát biểu khai mạc hội thảo

Hội thảo nhằm cụ thể hoá trong thực hiện, triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Thành uỷ về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng năm 2030. Mục tiêu tổng quát mà nghị quyết đề ra là: Đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố dựa trên áp dụng công nghệ số, dữ liệu số. Tạo ra các giá trị tăng trưởng mới từ kinh tế số, với ba trụ cột kinh tế: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại; hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích, phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt cộng đồng của người dân; tạo môi trường khởi nghiệp sáng tạo, chủ động tiếp cận và tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2030 Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Quang cảnh hội thảo

 Hội thảo tập trung chủ đề chính về đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng nhiệm vụ, giải pháp xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành đô thị thông minh, bền vững, làm cơ sở trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, ban hành nghị quyết để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Qua Hội thảo, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, các chuyên gia cùng trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến tham vấn, đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp ưu tiên triển khai phát triển đô thị thông minh, bền vững tại Hải Phòng, hướng tới mục tiêu: Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy những tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; khai thác tối ưu hiệu quả tài nguyên, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời đảm bảo tạo điều kiện đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hiệu quả nghiên cứu, đầu tư, xây dựng, quản lý phát triển đô thị thông minh; hạn chế các rủi ro và nguy cơ tiềm năng; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và các dịch vụ đô thị; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, hội nhập quốc tế…

TS. Nguyễn Nhật Quang- Viện trưởng Viện KHCN VINASA VSTI giới thiệu những nét chính của xây dựng thành phố thông minh

Hội thảo được nghe TS. Nguyễn Nhật Quang - Viện trưởng Viện KHCN VINASA VSTI giới thiệu những nét chính của Đề án “Thành phố Hải Phòng thông minh”, Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số; quan điểm chủ đạo xây dựng thành phố thông minh, các hạ tầng kỹ thuật; nhiệm vụ và giải pháp xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành thành phố thông minh...  

Thiên An

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích