Hơn 2.800 đại biểu được tập huấn tại Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam

18:09 27/04/2022

Sáng 27-4, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) và các văn bản quy định chi tiết. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và hơn 2.800 đại biểu tại 56 điểm cầu trực tuyến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại điểm cầu Bộ chỉ huy BĐBP thành phố, đồng chí Hoàng Minh Cường- Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố Hải Phòng; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang Thành phố; Đại diện Lãnh đạo các quận, huyện khu vực biên giới biển Thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Luật BPVN có 6 chương, 36 điều quy định chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt động, lực lượng, đảm bảo và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về biên phòng và có hiệu lực thi hành vào ngày 1-1-2022.

Việc tổ chức tập huấn Luật BPVN và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu: 100% lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và các cơ quan, đơn vị Quân đội được thông tin, phổ biến đầy đủ những nội dung cơ bản của Luật BPVN và các văn bản quy định chi tiết có liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng

Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng bộ đội biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, sau hội nghị, các báo cáo viên của ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang tổ chức tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật BPVN và các văn bản quy định chi tiết của giai đoạn 2021-2025, làm chuyển biến nhận thức, vị trí, vai trò và trách nhiệm của mọi công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, Bộ tham mưu BĐBP cũng giới thiệu thước phim về quá trình xây dựng Luật BPVN và các văn bản quy định chi tiết. Đại biểu cũng được nghe chuyên đề 1 giới thiệu nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật BPVN. Chuyên đề 2 giới thiệu nội dung và các văn bản quy định chi tiết, trong đó tập trung giới thiệu nội dung Nghị định số 106/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BPVN.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương đã ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác soạn thảo, xây dựng Đề án Luật Biên phòng Việt Nam. Đặc biệt sau khi luật được Quốc hội thông qua, cơ quan thường trực (Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã khẩn trương xây dựng các đề án, văn bản hướng dẫn để Bộ Quốc phòng trình Chính phủ phê duyệt.

Để tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2011 - 2025”, nhanh chóng đưa luật vào cuộc sống, Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị đại biểu của các ban, bộ, ngành Trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành có biên giới; các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức tập huấn cho các đối tượng thuộc quyền, nhất là các đối tượng có liên quan trực tiếp, nắm vững những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam.

Nêu cao trách nhiệm của các bộ, ngành, chính quyền địa phương nơi có biên giới quốc gia về nhiệm vụ biên phòng, nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân; phạm vi, nguyên tắc, nội dung phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với các bộ, ngành, địa phương trong thực thi nhiệm vụ biên phòng, quan tâm xây dựng lực lượng chuyên trách, nòng cốt chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh về chính trị, ổn định về tổ chức.

Đồng chí Hoàng Minh Cường- Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng
Đồng chí Hoàng Minh Cường- Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng

Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp nhằm xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới vững mạnh.

Thượng tướng Võ Minh Lương cũng yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng; các quân khu, quân chủng, Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng tiếp tục tổ chức quán triệt trong cơ quan, đơn vị mình nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam, trong đó, tập trung vào nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các quân khu, quân chủng, cảnh sát biển, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới.

Đặc biệt là công tác phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong thực thi nhiệm vụ biên phòng; xác định rõ cơ chế phối hợp, phối thuộc trong thực hiện các hình thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Đồng thời giao Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị thuộc quyền và cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới; hoàn thành nhiệm vụ tập huấn trong quý II năm 2022 theo tiến độ được xác định tại Kế hoạch triển khai thực hiện đề án của Bộ Quốc phòng.

VŨ DUYÊN  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông