Hơn 600 CBCC được phổ biến nội dung Luật đất đai năm 2013

15:45 22/05/2014

Để sẵn sàng cho Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ 1-7-2014, sáng 20-5, Sở TNMT đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung luật cho hơn 600 CBCC của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, ông Lê Thanh Khuyến - Phó tổng cục trưởng Tổng cục quản lý  đất đai thuộc Bộ TNMT đã trực tiếp giới thiệu ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Luật đất đai năm 2013, đặc biệt là những điểm mới so với những quy định của Luật đất đai năm 2003 như: Quy định cụ thể hơn về quyền và trách nhiệm của nhà nước với người sử dụng đất; hoàn thiện chính sách đất đai đối với khu vực nông nghiệp theo tiến trình đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; tăng cường vận hành các quan hệ đất đai theo cơ chế thị trường, khắc phục tình trạng “xin-cho”, từ đó sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên quý giá; thực hiện phương châm công khai, minh bạch, người dân được tham gia trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...; thiết lập sự bình đẳng trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư trong nước, nước ngoài…

KO


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông