Họp Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính: Đánh giá khách quan, đúng thực tế nhằm tạo sự nhất trí, đồng thuận cao

10:31 03/08/2018

Chiều 1-8, Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) thành phố tổ chức họp để thống nhất kết quả điểm thẩm định, kết quả điều tra xã hội học, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2017 của các sở ban ngành, UBND quận huyện. Tới dự chỉ đạo và chủ trì có Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC TP cùng toàn thể các thành viên Hội đồng thẩm định.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC thành phố đã báo cáo toàn bộ quá trình xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định giải trình hoặc cung cấp tài liệu kiểm chứng cho các tiêu chí bị mất điểm, nhằm tạo sự đánh giá công khai, khách quan, đúng thực tế, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh: Những năm qua, đặc biệt trong năm 2017, thành phố Hải Phòng và các sở ngành, địa phương đã tích cực thực hiện chủ trương CCHC của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân…

Cuộc họp của Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC thành phố là nhằm đánh giá các kết quả chấm điểm về chỉ số CCHC của các sở ngành, quận huyện năm 2017 trước khi trình Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC TP kết luận cuộc họp

Thay mặt Hội đồng thẩm định, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình biểu dương thủ trưởng các sở ngành có liên quan đã tích cực thực hiện chức trách của mình trong việc tham gia chấm điểm bộ chỉ số CCHC…, thể hiện trách nhiệm và sự khách quan trong việc xem xét, đánh giá.

Phó Chủ tịch thường trực cũng biểu dương cơ quan thường trực là Sở Nội vụ đã làm tốt công tác phối hợp với các sở ngành, địa phương trong việc triển khai CCHC, tổ chức theo dõi, giám sát và tổng hợp kết quả điểm chấm.

Theo kết quả báo cáo tại cuộc họp, 14/15 quận huyện được chấm điểm xác định chỉ số CCHC đều đã có văn bản thống nhất với nội dung chấm của các sở ngành và không có ý kiến gì khác. 17/20 sở ngành cũng thống nhất với kết quả chấm. Điều đó thể hiện sự chấm điểm có trách nhiệm và khách quan của thủ trưởng các sở ngành tham gia chấm điểm.

Về một số kiến nghị của các sở ngành, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình giao cho các thành viên của Hội đồng trực tiếp có trách nhiệm chấm điểm ở các lĩnh vực xem xét, rà soát đánh giá để có báo cáo cụ thể trước khi trình Chủ tịch UBND TP.

Riêng với huyện đảo Bạch Long Vỹ do những đặc thù riêng trong việc thực hiện CCHC, Hội đồng thống nhất năm 2017 có đánh giá về công tác CCHC được triển khai ở huyện đảo Bạch Long Vỹ. Đồng thời giao Sở Nội vụ xem xét cụ thể điều kiện của Bạch Long Vỹ trong việc có thể áp dụng bộ tiêu chỉ CCHC để đề xuất việc đánh giá cụ thể trong những năm tới.

Trong việc chấm điểm các sở ngành, đối với những nhiệm vụ không được giao thì không đưa tiêu chí áp dụng để chấm điểm. Ngoài ra có thể xem xét khen thưởng một số lĩnh vực làm tốt của các sở ngành. Đồng thời tiếp tục hoàn chỉnh bộ tiêu chí trong thời gian tới để trình UBND TP xem xét. Cố gắng thời điểm công bố xếp hạng CCHC sẽ vào khoảng thời gian cuối quý I, đầu quý II của năm…

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông