Tiểu Ban văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố XVI: Họp Tổ Kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại

09:37 01/08/2019

Chiều 31-7, Tổ Kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại thuộc Tiểu ban văn kiện Đại hội XVI tổ chức họp, triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1448-QĐ/TW của Thành ủy. Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình chủ trì hội nghị.

Căn cứ Kế hoạch của Tiểu ban văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Tổ Kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ thành viên để triển khai các nhiệm vụ: Tổ chức khảo sát, tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại. Nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình; xây dựng quan điểm, phương hướng, hệ thống các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các đột phá chiến lược phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại thành phố giai đoạn 2020-2025. Biên tập Báo cao chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XVI về nội dung kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, đối ngoại. Tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; tổng hợp, tiếp thu, giải trình tiếp thu ý kiến tham gia vào Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XVI về nội dung kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị

Sau khi nghe đại diện thành viên Tổ công tác phát biểu ý kiến, để thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định 1448-QĐ/TU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình đề nghị phân công Tổ Kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại thành 3 nhóm, chịu trách nhiệm về các nội dung: kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng và đối ngoại; cơ quan thường trực của Tổ là Sở Kế hoạch và Đầu tư. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc và có trách nhiệm lựa chọn 5 thành viên có năng lực tổng hợp, soạn thảo các văn bản thuộc các lĩnh vực liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng đề cương, phân công bộ phận dự thảo báo cáo tổng kết; phân tích, dự báo tình hình, xây dựng quan điểm, phương hướng, hệ thống các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, công tác đối ngoại của thành phố trong giai đoạn 2020-2025; đề xuất kế hoạch khảo sát cụ thể; phối hợp Văn phòng UBND thành phố báo cáo lãnh đạo UBND thành phố vào đầu tuần tới.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông