Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm chức danh chủ chốt do HĐND cấp xã bầu

15:15 20/09/2010

Các đại biểu được cán bộ MTTQ VN thành phố phổ biến, hướng dẫn thihành một số điều của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thịtrấn.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Sáng 17-9, UBMT TQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, thị trấn theo quy định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở và các hướng dẫn của Chính phủ, UBTW MTTQ Việt Nam về vấn đề này.

Theo đó, tại điều 26 của Pháp lệnh quy định: "Hai năm một lần trong mỗi nhiệm kỳ của HĐND cấp xã, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã; thành phần tham gia lấy phiếu tín nhiệm gồm các thành viên UBMTTQ Việt Nam, thành viên ban thường vụ của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, trưởng ban thanh tra nhân dân, trưởng ban giám sát đầu tư của cộng đồng (nếu có), bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố; ban thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp xã gửi kết quả lấy phiếu tín nhiệm và kiến nghị của mình tới HĐND cùng cấp và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền"…

ĐỨC TÙNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông