Hướng dẫn Thực hiện Đề án mở rộng thí điểm tuyển chọn kết hợp tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người có bằng tốt nghiệp đại học trở lên trong Công an nhân dân năm 2021

16:17 29/10/2021

Thực hiện Hướng dẫn số 2640/X02-P2 ngày 14/10/2021 của Cục Đào tạo về việc tuyển sinh theo Đề án mở rộng thí điểm tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên (VB2) trong Công an nhân dân (CAND) năm 2021; căn cứ quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo, quy định của Bộ Công an về công tác tuyển sinh, Giám đốc Công an thành phố ban hành hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh (phía Bắc[1])

          - Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển.

          - Chỉ tiêu tuyển sinh (tỷ lệ nữ không quá 10% tổng chỉ tiêu cho từng trường):

          + Học viện An ninh nhân dân (T01): 100 chỉ tiêu;

          + Học viện Cảnh sát nhân dân (T02): 100 chỉ tiêu;

          + Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND (T07): 50 chỉ tiêu.

2. Ngành, chuyên ngành và thời gian đào tạo

          - T01: Mã trường ANH. Mã ngành 7860100. Ngành nghiệp vụ An ninh.

          - T02: Mã trường CSH. Mã ngành 7860100. Ngành nghiệp vụ Cảnh sát.

          - T07: Mã trường HCB. Mã ngành 7480200. Ngành Kỹ thuật CAND.

          - Thời gian đào tạo: 02 năm (không tính thời gian 04 tháng huấn luyện đầu khóa).

3. Hình thức thi, môn thi, thời gian làm bài thi

          - T01, T02: thi 02 môn Triết học Mác-Lênin (Môn 1), Lý luận Nhà nước và pháp luật (Môn 2). Hình thức thi: tự luận. Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

          - T07: thi 02 môn Triết học Mác-Lênin (Môn 1), Toán (Môn 2). Hình thức thi: tự luận. Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và cách tính điểm thi

          - Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: từng môn thi phải đạt tối thiểu từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

          - Điểm xét tuyển là tổng điểm của 02 môn thi cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an quy về thang điểm 20 làm tròn đến 02 chữ số thập phân. Công thức tính điểm như sau:

                   ĐXT = M1 + M2 + (KV + ĐT + ĐTh) x 2/3, trong đó:

          + ĐXT: Điểm xét tuyển;

          + M1, M2: Điểm 02 môn thi (Môn 1 và Môn 2);

          + KV: Điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

          + ĐT: Điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

          + ĐTh: Điểm thưởng cho thí sinh (chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế).

5. Đối tượng, điều kiện dự tuyển, ưu tiên trong tuyển sinh

          5.1. Đối tượng: công dân Việt Nam đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.

          5.2. Điều kiện dự tuyển: người đăng ký dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục & Đào tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:

          - Đã tốt nghiệp đại học hình thức chính quy tập trung, do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam cấp bằng, xếp hạng bằng từ loại khá trở lên (không tuyển sinh đối tượng trình độ liên thông lên đại học) các ngành, chuyên ngành thuộc các trường đại học có trong Danh mục tuyển sinh của từng trường (có phụ lục danh mục tuyển sinh kèm theo). Đối với sinh viên tốt nghiệp đại học nhưng chưa được cấp bằng, được sử dụng giấy xác nhận tốt nghiệp (hoặc công nhận tốt nghiệp đại học) của trường đại học để thay cho bằng đại học khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

          Lưu ý: nếu văn bằng tốt nghiệp đại học đã được cấp không ghi rõ xếp loại (khá, giỏi, xuất sắc), thì xác định xếp loại bằng tốt nghiệp đại học theo điểm trung bình tích lũy các năm học đại học như sau: theo thang điểm 4 (từ 3,6 đến 4,0: xuất sắc; từ 3,2 đến cận 3,6: giỏi; từ 2,5 đến 3,2: khá); theo thang điểm 10 (từ 9,0 đến 10: xuất sắc; từ 8,0 đến 9,0: giỏi; từ 7,0 đến cận 8,0: khá).

          - Về độ tuổi: có tuổi đời không quá 30 tuổi (xác định theo giấy khai sinh, tính đến ngày dự thi).

          - Tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe: áp dụng như đối với tuyển sinh tuyển mới học sinh phổ thông vào các trường CAND năm 2021 theo Hướng dẫn số 2013/CAHP-PX01 ngày 22/3/2021 của Giám đốc Công an thành phố về tuyển sinh CAND năm 2021. Riêng chiều cao phải đạt từ 1m64 đến 1m95 (đối với nam), đạt từ 1m58 đến 1m80 (đối với nữ); chỉ số khối cơ thể[2] (BMI) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt 19/10 trở lên.

          5.3. Ưu tiên trong tuyển sinh: người dự tuyển được cộng 1,0 điểm nếu có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn trong tháng 10/2021 (thời gian thông báo tuyển sinh) của một trong các chứng chỉ IELTS (Academic) đạt từ 7,0 trở lên hoặc TOEFL iBT đạt từ 110 trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK cấp 5 trở lên. Trường hợp người dự tuyển có nhiều diện ưu tiên về văn bằng, chứng chỉ thì chỉ được hưởng diện ưu tiên cao nhất.

6. Sơ tuyển

          Thực hiện theo Hướng dẫn số 2013/CAHP-PX01 ngày 22/3/2021 của Giám đốc Công an thành phố về tuyển sinh Công an nhân dân năm 2021, trong đó lưu ý một số nội dung:

          - Đăng ký sơ tuyển: thí sinh đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Lệ phí sơ tuyển: 100.000 đồng (ngoài lệ phí khám sức khỏe).

          - Thủ tục đăng ký sơ tuyển: Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản chính hoặc bản sao công chứng các loại giấy tờ: chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân, giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ (nếu có), chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có).

          - Tổ chức sơ tuyển: Công an cấp huyện đối chiếu người đến đăng ký sơ tuyển với ảnh trong chứng minh nhân dân/căn cước công dân và các giấy tờ khác; kiểm tra chiều cao, cân nặng, học lực, hạnh kiểm, hộ khẩu và chỉ tiếp nhận cho đăng ký sơ tuyển với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Công an các địa phương có trách nhiệm trực tiếp chụp ảnh người đăng ký dự tuyển, giữ lại ảnh để dán, đóng dấu giáp lai vào phiếu khám sức khỏe, thẩm tra lý lịch, phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND, giấy chứng nhận sơ tuyển; trả ảnh cho người dự tuyển sử dụng dán vào lý lịch tự khai. Phí chụp ảnh do đơn vị sơ tuyển thu theo thời giá tại địa phương.

          - Quy trình sơ tuyển:

          + Kiểm tra xếp loại bằng tốt nghiệp đại học; kiểm tra ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học; kiểm tra bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có);

          + Kiểm tra sức khỏe;

          + Thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị trước khi dự tuyển và thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn về chính trị của thí sinh khi trúng tuyển vào các trường CAND (thực hiện theo Điểm 3.4, Khoản 3, Chương I, Hướng dẫn số 2013/CAHP-PX01 của Giám đốc Công an thành phố).

          - Công an các đơn vị, địa phương công khai số điện thoại hỗ trợ thí sinh đăng ký sơ tuyển, giải đáp các thắc mắc có liên quan của thí sinh.

7. Hồ sơ dự tuyển

          - Bìa hồ sơ tuyển sinh, lý lịch tự khai, đơn xin dự tuyển, phiếu đăng ký tuyển sinh trình độ đại học CAND (theo mẫu của Bộ Công an).

          - Bản sao được chứng thực từ bản chính các tài liệu, giấy tờ sau: chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân; bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học; bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có); giấy khai sinh; giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên theo quy định.

          - Đối với thí sinh dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, bổ sung các giấy tờ: bản sao các quyết định về xét lương, nâng bậc lương, bản sao sổ bảo hiểm xã hội.

8. Thời gian, lịch trình tuyển sinh

TT

Thời gian

Nội dung

1

25/10 - 26/11/2021

- Tiến hành tuyên truyền thông tin về Đề án; tiếp nhận đăng ký sơ tuyển; kiểm tra sơ bộ chiều cao, cân nặng, học lực của thí sinh. Ấn định thời hạn đăng ký sơ tuyển là hết ngày 07/11/2021.

2

10/12/2021

Nộp hồ sơ và danh sách thí sinh đăng ký tuyển sinh về các trường CAND, báo cáo kết quả sơ tuyển về X02

3

26/12/2021

Các trường CAND tổ chức thi

4

21/01/2022

Các trường CAND thông báo điểm thi và tiếp nhận hồ sơ phúc khảo

5

15/02 - 21/02/2022

- Các trường CAND tổ chức xét tuyển, báo cáo phương án về Bộ Công an.

- Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển về Công an các địa phương và trên phương tiện thông tin đại chúng

6

05 - 06/3/2022

Tổ chức nhập học thí sinh trúng tuyển

7

15/3/2022

Tổng kết công tác tuyển chọn kết hợp tuyển sinh VB2

        

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông