Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 của Thủ tướng Chính phủ về trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng

15:55 13/06/2024

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và Nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng; tạo phong trào sâu rộng, khí thế “Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, gây rừng” góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và các hoạt động bảo vệ rừng; CATP vừa ban hành Hướng dẫn Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 6/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng (Chỉ thị 03) trong Công CAND.

Theo đó, CATP đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền những nội dung chính sau: Thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, ngành Công an như: Chỉ thị 03, Luật Lâm nghiệp 2017; Nghị định 156/2018/NĐ-CP, ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Chỉ thị 13-CT/TW, ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chi thị 45/CT-TTg, ngày 31/12/2020 của Thủ tưởng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021; Quyết định số 524/QĐ-TTg, ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”; 

Kế hoạch 200/KH-BCA-C07, ngày 14/7/2022 của Bộ Công an về thực hiện Quyết định số 177/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCC rừng giai đoạn 2021-2030; Công điện 31/CĐ-TTg, ngày 4/4/2024 của Thủ tướng chính phủ về chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách PCCC rừng; các Kế hoạch của Bộ Công an về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển rừng.

Tuyên truyền, vận động CBCS và Nhân dân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tích cực trồng cây, trồng rừng, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu trồng cây, trồng rừng từ năm 2024 - 2025 gấp 2 lần kết quả năm 2021 - 2023; khẳng định việc trồng rừng không chỉ bảo vệ cảnh quan môi trường và đa dạng sinh học mà còn là một ngành kinh tế quan trọng, mang lại nguồn lợi to lớn cho đất nước hiện tại và tương lai, góp phần bảo đảm ANQG, TTATXH.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của Công an đơn vị, địa phương; kết quả công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, môi trường, đa dạng sinh học và PCCC rừng.

Tuyên truyền cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật và các quy định của pháp luật, biện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, môi trường, đa dạng sinh học như phá rừng, lấn, chiếm rừng trái pháp luật, tình trạng khai thác, vận chuyển tiêu thụ lâm sản bất hợp pháp, tình trạng săn bắt, bẫy, kinh doanh, vận chuyển và tiêu thụ động vật hoang dã...

Qua đó, nâng cao nhận thức của CBCS và Nhân dân đề cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm; phát huy tinh thần tự giác, tự quản của người dân trong tham gia bảo vệ rừng, hỗ trợ lực lượng Công an giải quyết kịp thời những vụ việc vi phạm ANTT phát sinh ngay tại cơ sở.

Mặt khác, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, trách nhiệm của CBCS và Nhân dân trong công tác PCCC rừng, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, phòng ngừa không để xảy ra cháy rừng. Tuyên truyền công tác phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn, huấn luyện kỹ năng PCCC rừng và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng, các cơ quan, tố chức, cá nhân được giao rừng, người dân sống ven rừng; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tốt, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong việc thực hiện phong trào trồng cây, trồng rừng và hoạt động bảo vệ, phát triển rừng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai.

Biện pháp tuyên truyền phong phú, dưới nhiều hình thức như: tổ chức phát động, hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chính trị, chi bộ; tổ chức tập huấn, tuyên truyền về công tác bảo vệ và phát triển rừng, PCCC rừng. Mặt khác, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền trực quan như treo khẩu hiệu, băng rôn, áp phích, chạy chữ bảng điện tử tại trụ sở đơn vị, điểm tập trung đông người...

  Trong đó, CATP hướng dẫn chú trọng tuyên truyền tại địa bàn các quận, huyện như: Đồ Sơn, Hải An, Cát Hải, Thuỷ Nguyên, Tiên Lãng, Bạch Long Vỹ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống mạng xã hội vào công tác tuyên truyền, khai thác tối đa ưu thế hoạt động truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Twister, Youtube, Zalo ...) để lan tỏa thông tin đến mọi đối tượng tiếp cận.

  CATP giao Cổng thông tin điện tử CATP, Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Chương trình Truyền hình An ninh Hải Phòng phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố tăng cường tin, bài tuyên truyền về kết quả thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” ở các đơn vị, địa phương. Từ đó vận động CBCS và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động PCCC rừng.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông