Huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 150.105 tỷ đồng

21:49 10/08/2020

Theo thông tin từ Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hải Phòng, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 31/7/2020 đạt 224.434 tỷ đồng, tăng 12,47% so với cùng kỳ năm trước, bằng 106,5% so với năm 2019.

Trong đó, phân loại theo loại tiền, huy động bằng VND đạt 210.946 tỷ đồng, tăng 11,88% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 93,99%; huy động bằng ngoại tệ đạt 13.488 tỷ đồng, tăng 22,63%, chiếm 6,01%.

Theo hình thức huy động, huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 150.105 tỷ đồng, tăng 8,36% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 66,88%; tiền gửi thanh toán đạt 67.439 tỷ đồng, tăng 17,54%, chiếm 30,05%; phát hành giấy tờ có giá là 6.890 tỷ đồng.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha