Huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 151.697 tỷ đồng

16:59 26/10/2020

Theo thông tin từ Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hải Phòng, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 31/10 đạt 232.189 tỷ đồng, tăng 13,02% so với cùng kỳ năm trước, bằng 110,18% so với năm 2019.

Trog đó, phân loại theo loại tiền, huy động bằng VND đạt 218.030 tỷ đồng, tăng 12,63% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 93,9%; huy động bằng ngoại tệ đạt 14.158 tỷ đồng, tăng 19,41%, chiếm 6,1%.

Phân loại theo hình thức huy động, huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 151.697 tỷ đồng, tăng 7,44%, chiếm 65,33%; tiền gửi thanh toán đạt 73.039 tỷ đồng, tăng 21,45% , chiếm 31,46%; phát hành giấy tờ có giá là 7.453 tỷ đồng.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha