Huyện An Dương đôn đốc nợ thuế, tiền thuê đất những tháng cuối năm

01:35 20/10/2014

Sáng 9-10, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Đan Đức Hiệp chủ trì làm việc với UBND huyện An Dương về kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội, dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng và cả năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch KTXH  và dự toán thu, chi ngân sách năm 2015.

9 tháng năm 2014, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện đạt 915,4 tỷ đồng, tăng 2,27% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 5,79% so với cùng kỳ; thu ngân sách cân đối tại địa phương đạt 87,8 tỷ đồng (trừ 28,6 tỷ đồng thu đấu giá quyền sử dụng đất), bằng 66,8% dự toán thành phố giao, tăng 27,2% so với cùng kỳ; chi ngân sách đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ địa phương. Công tác thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng được tập trung đẩy mạnh; các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội được triển khai kịp thời…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đan Đức Hiệp ghi nhận kết quả thực hiện kế hoạch KT-XH, thu chi ngân sách 9 tháng qua của huyện An Dương, đồng thời chỉ đạo: Ba tháng còn lại của năm 2014, huyện An Dương tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp tăng thu ngân sách, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tăng cường thu hồi nợ thuế, tiền thuê đất, rà soát lại các khoản nợ xây dựng cơ bản để có phương án trả nợ... phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu KTXH năm 2014.

Mặt khác, huyện cũng cần tiếp tục điều chỉnh một số chỉ tiêu thu cao hơn so với kế hoạch xây dựng để khai thác tối đa nguồn thu tại địa phương.

KO


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích