Huyện An Dương tập trung cao cho 6 xã về đích nông thôn mới năm 2017

09:19 12/10/2017

Huyện An Dương có 15 xã, căn cứ vào bộ tiêu chí quốc gia về Chương trình xây dựng nông thôn mới thì toàn huyện đạt trung bình là 17,2/19 tiêu chí.

                 Lãnh đạo thành phố kiểm tra một công trình nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện

Trong đó, đã có 4 xã được công nhận đạt nông thôn mới là An Hồng, An Hoà, Đặng Cương, Tân Tiến. Hiện tại, huyện đang tập trung cao cho 6 xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2017 là Nam Sơn, An Hưng, An Đồng, Hồng Thái, Đồng Thái, Lê Lợi.

Tại các địa phương nói trên đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng như nhà văn hoá, trường học, đường giao thông, kiên cố hoá kênh mương.

Theo kế hoạch của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân huyện, trong năm 2018, tiếp tục hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho 5 xã còn lại là Quốc Tuấn, Hồng Phong, Lê Thiện, Đại Bản, Bắc Sơn và phấn đấu An Dương là huyện nông thôn mới.

KO 

Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông