Huyện Tiên Lãng: Kỷ luật 21 đảng viên vi phạm

09:42 11/07/2019

Theo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tiên Lãng, 6 tháng đầu năm đơn vị đã xem xét thi hành kỷ luật đối với 21 đảng viên do để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm với các hình thức (khiển trách 15, cảnh cáo 3, khai trừ khỏi đảng 3 trường hợp).

Nội dung kỷ luật gồm: vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình 13 trường hợp; vi phạm đánh bạc 1 trường hợp, vi phạm làm con dấu giả 1 trường hợp, vi phạm gây rối trật tự công cộng 1 trường hợp, vi phạm về quản lý kinh tế quỹ thôn 1 trường hợp và vi phạm pháp luật về đất đai 4 trường hợp.

Việc kỷ luật đảng viên đảm bảo đúng quy định, không có trường hợp nào khiếu nại.  

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông