Huyện Tiên Lãng: Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 20 cán bộ, công chức, viên chức quản lý

21:48 10/08/2020

Theo Phòng Nội vụ huyện 7 tháng năm 2020, UBND huyện Tiên Lãng đã ra quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 20 cán bộ công chức, viên chức quản lý tại các cơ quan, đơn vị.

UBND huyện cũng ra thông báo giao phụ trách 3 công chức, viên chức quản lý, đồng thời ra quyết định điều động, thuyên chuyển 4 cán bộ quản lý ngành giáo dục, 34 viên chức; điều động biệt phái đối với 5 công chức. Thông báo chấm dứt hợp đồng đối với 2 trường hợp; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho 34 viên chức; thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với 3 viên chức.

Phòng Nội vụ huyện tham mưu với UBND huyện Tiên Lãng thực hiện việc điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thuyên chuyển công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức sát tình hình thực tế địa phương, phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động đối với từng cơ quan, đơn vị, trường học theo Đề án vị trí việc làm và quy hoạch cán bộ của huyện. Qua đó, phát huy năng lực, sở trường công tác của mỗi cán bộ, công chức, viên chức được điều động, bổ nhiệm./.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha