Huyện Tiên Lãng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

18:03 16/08/2022

Ngày 15-8-2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh ký Quyết định số 982/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đây là sự kiện lớn có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Lãng.

Theo đó, Chính phủ giao UBND thành phố Hải Phòng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Tiên Lãng tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Một góc đô thị huyện Tiên Lãng nhìn từ trên cao
Một góc đô thị huyện Tiên Lãng nhìn từ trên cao

Đến hết năm 2019, huyện Tiên Lãng có 22/22 xã đã được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đầu năm 2020, thực hiện sáp nhập xã Tiên Tiến với xã Quyết Tiến thành xã Quyết Tiến, nhập xã Tiên Hưng với xã Vinh Quang thành xã Vinh Quang, hiện nay huyện còn 20 xã. Năm 2020 huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới và 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, diện mạo nông thôn Tiên Lãng có nhiều đổi thay vượt bậc, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực; sản xuất phát triển, thu nhập của nhân dân được nâng cao; các di tích lịch sử và truyền thống văn hóa không ngừng được gìn giữ và phát triển; chất lượng giáo dục, y tế được đảm bảo; cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện; an ninh trật tự được giữ vững; người dân được thụ hưởng cuộc sống đầy đủ về vật chất, tinh thần.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông