Huyện ủy An Dương: Quán triệt Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị

15:51 31/07/2019

Sáng 30-7, Huyện uỷ An Dương tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 cho toàn thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các đơn vị, đoàn thể trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phân tích kết quả thành phố đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc triển khai thực hiện nghị quyết.

Theo đó, Huyện ủy An Dương yêu cầu việc tuyên truyền Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị phải được tiến hành thường xuyên, sâu rộng, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng thời điểm, đối tượng; gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội hằng năm của huyện và các địa phương, đơn vị, bảo đảm cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân đều được phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, chương trình hành động của Huyện ủy An Dương; phấn đấu đối với cấp cơ sở, trong tháng 8 hoàn thành học tập, quán triệt Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của ban Thường vụ Thành ủy, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy An Dương.

Các tổ chức cơ sở Đảng triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy phải được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả theo tinh thần đổi mới, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Kế hoạch thực hiện phải cụ thể hóa Chương trình hành động, xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, có tính khả thi cao; gắn việc thực hiện Nghị quyết với các chủ trương, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Đảng bộ thành phố và các cấp ủy trong toàn Đảng bộ huyện.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông