Huyện ủy An Dương: Khen thưởng 33 tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

17:29 05/08/2022

Chiều 4-8, Huyện ủy An Dương tổng kết 5 năm thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn giai đoạn 2016-2020” ; tổng kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022; biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Huyện ủy An Dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy An Dương.

Qua 5 năm thực hiện Đề án số 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, nội dung, hình thức sinh hoạt của gắn với hành động của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” làm cho nội dung sinh hoạt thêm phong phú, thiết thực nâng cao nhận thức đảng viên. Phương pháp, cách thức tiến hành sinh hoạt chi bộ bài bản hơn.

Các chi bộ thực hiện sinh hoạt chi bộ hàng tháng đều đặn (từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 hàng tháng); số lượng đảng viên dự sinh hoạt chi bộ đạt 85%. Nội dung sinh hoạt chi bộ cơ bản đảm bảo các bước theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Hình thức sinh hoạt của các chi bộ thôn, tổ dân phố có sự trao đổi, thảo luận giữa các đảng viên trong chi bộ trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ. Đảng viên dự sinh hoạt chi bộ thảo luận và tranh luận sâu sắc, nói thẳng, nói thật về các vấn đề do bí thư chi bộ nêu ra để đi đến thống nhất…

Một số chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lựa chọn nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 phù hợp với nhiệm vụ chính trị của chi bộ; về công tác quản lý đất đai; công tác xây dựng tổ dân phố văn hoá, làng văn hoá; xây dựng, củng cố chi bộ trong sạch vững mạnh. Qua đó, xuất hiện một số cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Huyện ủy An Dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy An Dương.

Theo đó, trong buổi sinh hoạt chi bộ, các đồng chí Bí thư (chủ trì) đã biết gợi ý, định hướng thảo luận và kết luận, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tham gia đóng góp ý kiến của các đảng viên để các ý kiến thảo luận nhiều hơn, kỹ hơn và tập trung, trọng điểm hơn; đã khắc phục được tình trạng trong sinh hoạt chi bộ chủ yếu bàn về công việc chuyên môn, không đúng nội dung sinh hoạt chi bộ.  Việc giải quyết các ý kiến của đảng viên được thực hiệnh nhanh chóng, kịp thời, chính xác tăng tính đấu tranh, công bằng và dân chủ.

Nhân dịp này, Huyện ủy An Dương khen thưởng 17 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy An Dương.

Đảng bộ huyện An Dương có 67 chi, đảng bộ trực thuộc với hơn 8.085 đảng viên, gồm: 26 Đảng bộ (có 16 Đảng bộ xã, thị trấn; 10 Đảng bộ các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang); 41 chi bộ cơ sở các phòng, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể, trường học trực thuộc.

Thời gian tới, Huyện ủy An Dương tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trọng tâm là tiếp tục chỉ đạo các cấp uỷ và đảng viên thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương, Chỉ thị 35 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng, Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Thành ủy, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các cấp uỷ và đảng viên về vị trí, vai trò hạt nhân chính trị của TCCS Đảng và chi bộ; tiếp tục chỉ đạo và phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị ở các cấp uỷ cơ sở; đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Thường xuyên làm tốt các công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức sinh hoạt tại chi bộ.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông