Huyện ủy An Dương: Xây dựng 17 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu thực hiện Đảng hội Đảng bộ huyện lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025

17:25 18/11/2019

Sáng 15-11, Ban chấp hành Đảng bộ huyện An Dương (khóa 17) tổ chức Hội nghị huyện ủy lần thứ 19 (mở rộng) nghe Dự thảo Báo cáo chính trị (lần 3) Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở rà roát, đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy An Dương xây dựng báo cáo Chính trị nhiệm kỳ tới với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, quyết tâm xây dựng An Dương đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025, phấn đấu trở thành quận công nghiệp văn minh, hiện đại trước năm 2030.

Huyện xây dựng 17 chủ tiêu, nhóm chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 8 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu về kinh tế; 4 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu về văn hóa, xã hội, 2 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu về tài nguyên, môi trường, 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng.

Đồng chí Lê Anh Quân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Lê Anh Quân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 6%/năm trở lên so với kế hoạch được giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm trở lên. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt 168.000 tỷ đồng.

Hiện huyện An Dương tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện 15/15 chỉ tiêu, nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 17 đề ra. Kinh tế huyện tiếp tục ổn định có bước tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện đạt kết quả cao, đến năm 2018, 15/15 xã được công nhân xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 thôn đạt thôn nông thôn mới kiễu mẫu.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích