Huyện ủy Kiến Thụy: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

14:53 19/11/2021

Sáng 19-11, Huyện ủy Kiến Thụy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí: Đặng Bá Cường , Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Đỗ Xuân Trịnh, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kiến Thụy; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Phạm Tiến Thuật, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy cùng đại diện các ban, ngành, đơn vị có liên quan.
Quang cảnh Hội nghị

Nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, với tinh tần trách nhiệm, cấp ủy các cấp, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện tới cơ sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt là trong tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung xuyên suốt của Chỉ thị và chuyên đề các năm. Việc triển  khai thực hiện Chỉ thị đã đi vào nền nếp, được cụ thể hóa, tổ chức thực hiện sáng tạo, sát thực tiễn của huyện, tạo sự đồng thuận trong tư tưởng và nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ đã tạo được những điểm nhấn có tính đột phá mạnh mẽ; tác động trực tiếp đến sự phát triển chung của huyện và các địa phương.

Điều này được thể hiện rõ nét trong sự chuyển biến rõ rệt về vai trò, phong cách của người đứng đầu các cấp, trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc của hệ thống các cơ quan chính quyền của huyện, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng của chính quyền hành động và phục vụ, tạo nên sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án lớn; tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bên cạnh đó, việc học tập và làm theo Bác là giải pháp hiệu quả gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cấp ủy các cấp căn cứ vào thực tiễn địa phương và đơn vị đã lựa chọn thực hiện một số nội dung trọng tâm, đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua đó đã khắc phục kịp thời những hạn chế, giải quyết triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm; tăng cường và giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Từ đó nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các quyết sách lớn của thành phố và của huyện.

Đồng chí Đoàn Đắc Thiếp, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Ngũ Đoan tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe tham luận của đồng chí Đoàn Đắc Thiếp, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Ngũ Đoan và bà Phạm Thị Liên, Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Thanh Tâm huyện Kiến Thụy trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Các tham luận nêu lên những cách làm hay, làm mới, làm rõ hơn bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra những giải pháp, phương pháp tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy nhấn mạnh,qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, huyện Kiến Thụy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Đó là sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong ý thức tự giác rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, xoá bỏ những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Hiệu quả từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước và chế độ, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, củng cố lòng tin của nhân dân.

Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy trao Bằng khen của UBND thành phố cho các cá nhân tiêu biểu

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thời gian qua, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đặng Bá Cường cũng yêu cầu trong thời gian tới, Kiến Thụy cần phải tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cần phát huy kết quả đạt được những năm qua, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất.

Đồng thời, phải đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ và nâng cao sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên, từ đó phát huy quyền dân chủ của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bí thư huyện ủy Đỗ Xuân Trịnh biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư huyện ủy Đỗ Xuân Trịnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các địa phương, cơ quan, đơn vị đã đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những tập thể, cá nhân được vinh danh, khen thưởng tại hội nghị.

Đồng chí nêu rõ từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân không ngừng nỗ lực học tập và trau dồi đạo đức; gương mẫu, xung kích đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, trở thành điểm sáng có sức lan toả trong xã hội, góp phần tiếp sức, cổ vũ toàn thể Nhân dân trong huyện đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Bí thư Huyện ủy Đỗ Xuân Trịnh kết luận tại Hội nghị

Bên cạnh biểu dương kết quả đạt được đồng chí cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị, phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương đề ra các giải pháp thực sự hiệu quả để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: chỉ đạo thực hiện Chuyên đề toàn khóa và năm 2021 của Trung ương gắn với học tập Chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân Hải Phòng”; cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Nghị quyết đại hội XXV Đảng bộ huyện,…

Nhân dịp này, 56 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được UBND thành phố, UBND huyện và Ban Thường vụ huyện ủy tuyên dương, khen thưởng.

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông