Huyện Vĩnh Bảo: Tổng thu ngân sách 6 tháng ước đạt 1.081,238 tỷ đồng

09:41 29/06/2018

Sáng 28-6, Huyện ủy Vĩnh Bảo tổ chức hội nghị kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng Vĩnh Bảo tiếp nhận 11.045,25 tấn xi măng thành phố cấp để xây dựng 69,58 km đường giao thông nông thôn

6 tháng đầu năm, Huyện ủy Vĩnh Bảo đã tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cây trồng, duy trì và phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản gắn với thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp.

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 1.629,48 tỷ đồng, tăng 1,79% so với cùng kỳ. Năng suất lúa chiêm đạt khá cao 71,15 tạ/ha. Dịch vụ sản xuất nông nghiệp tăng 16% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách 6 tháng ước đạt 1.081,238 tỷ đồng, đạt 152,7% kế hoạch và bằng 185,8% so với cùng kỳ. Trong xây dựng nông thôn mới, đã tiếp nhận 11.045,25 tấn xi măng thành phố cấp để xây dựng 69,58 km đường giao thông nông thôn, hiện toàn huyện bình quân đạt 15,89/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu hết năm 2018 có 2 xã về đích nông thôn mới.

Trong công tác xây dựng Đảng, tập trung cao tuyên truyền chủ đề năm của thành phố, huyện, tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên- tiền thân Đảng bộ huyện và 180 năm thành lập huyện.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018, huyện Vĩnh Bảo đề ra các giải pháp thực hiện.

Trong đó, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, tăng cường đảm bảo an sinh xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng; hoàn thành tổ chức kỳ họp HĐND 6 tháng đầu năm; tăng cường hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc và xác đoàn thể nhân dân, chú trọng thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội.

TRUNG KIÊN                                                                                      

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha