Huyện Vĩnh Bảo: 146 hộ nghèo khó khăn về nhà ở được thụ hưởng theo NQ52/2019 của HĐND TP

19:01 05/08/2020

Theo Phòng LĐ-TB&XH huyện Vĩnh Bảo, toàn huyện có 146 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đủ điều kiện để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở trong năm 2020 theo Nghị quyết 52/2019/NQ-HĐND. Trong đó, xây mới 110 hộ, sửa chữa 36 hộ với tổng số vật liệu hỗ trợ là xi măng 755,2 tấn, gạch chỉ 1.792.000 viên.

Tính đến ngày 5-8, huyện Vĩnh Bảo đã tiếp nhận gạch cho 62 hộ (trong đó xây mới 44, sửa chữa 18) với tổng số gạch 742.000 viên; xi măng 57 hộ (xây mới 40, sửa chữa 17) với tổng số 286,15 tấn xi măng. Về ưu đãi cho vay vốn, hiện Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội đã và đang triển khai hướng dẫn các hộ nghèo đang xây, sửa nhà thiết lập hồ sơ và vay theo quy định.  

Thực hiện Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND  ngày 9/12/2019 của HĐND TP về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020- 2025 trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo; thành phố đã phê duyệt hỗ trợ 146 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đủ điều kiện để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở trong năm 2020 theo Nghị quyết 52/2019/NQ-HĐND.

TRUNG KIÊN  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha