Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP lĩnh vực nông nghiệp

16:08 09/04/2019

Nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATTP, đáp ứng yều cầu bảo đảm ATTP cho người tiêu dùng thực phẩm nông lâm thủy sản trong và ngoài thành phố; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN), chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, muối; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tuân thủ các quy định của pháp luật, áp dụng quy trình sản xuất thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố; UBND TP vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019.

 Tăng cường quản lý nhà nước về ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp 

Theo đó, UBND TP yêu cầu việc tổ chức thực hiện phải đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn cấp huyện, xã triển khai các quy định của Bộ NN&PTNT trong quản lý nhà nước về ATTP nông lâm thủy sản. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm về sử dụng hóa chất, kháng sinh, tạp chất trong sản xuất ban đầu, trong kinh doanh, bảo quản, chế biến nông thủy sản, muối.

Tăng cường công tác giám sát, thẩm định, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở giết mổ GSGC; hỗ trợ xây dựng, phát triển mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản... sao cho đạt được một số kết quả cụ thể:

100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, muối có đăng ký kinh doanh được thẩm định, đánh giá, xếp loại theo quy định. 100% cơ sở kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, giống cây trồng, vật nuôi được thống kê, vào danh sách quản lý.

Phấn đấu 100% cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trông thủy sản có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thực hiện quy trình sản xuất thực phẩm an toàn, được cấp giấy chứng nhân VietGAP hoặc được kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP...

Các nhiệm vụ trọng tâm, nguồn kinh phí triển khai và phân công tổ chức thực hiện đối với từng sở, ngành, đơn vị, địa phương đã được UBND TP ban hành chi tiếp, cụ thể tại kế hoạch này.

Theo đó, thành phố giao Sở NN&PTNT là cơ quan thường trực, có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình, kịp thời báo cáo UBND TP để chỉ đạo thực hiện kế hoạch. Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, tháng 6, tháng 12 báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về UBND TP, Bộ NN&PTNT.

 KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích