CÔNG AN THÀNH PHỐ: Mở cao điểm cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử

08:24 10/03/2021

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Trưởng Bộ Công an và Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ Công an, Giám đốc CATP vừa ký ban hành kế hoạch số 333/KH-CAHP-PV01, ngày 5-3-2021, về việc mở đợt cao điểm cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn thành phố.
Thiếu tướng Vũ Thanh Chương – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử

Theo đó, mục đích của kế hoạch là nhằm tổ chức, tiếp nhận, hoàn thành việc cấp 1.681.200 thẻ CCCD gắn chíp điện tử trước ngày 1-5-2021 theo chỉ đạo của Bộ Công an. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của CATP trong 2 tháng (3, 4 – 2021), công an các đơn vị, địa phương chủ động, sáng tạo tập trung lực lượng, cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị hoàn thành chỉ tiêu Bộ Công an giao theo tiến độ trên cơ sở:

Tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an về cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử và công tác phòng chống dịch Covid – 19; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong đợt cao điểm cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử; phối hợp đồng bộ từ khâu tuyên truyền, vận động người dân đăng ký cấp thẻ CCCD đến khâu tổ chức cấp CCCD; kiểm tra, đôn đốc, báo cáo tiến độ triển khai; đảm bảo việc thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử theo nguyên tắc: gầm làm đêm, xa làm ngày; dễ làm trước, khó làm sau; tập trung trức, phân tán sau.

Về thời gian, địa điểm triển khai, từ ngày 5-3 đến 1-5, Công an ác đơn vị, địa phương sẽ tiến hành cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho người dân (kể cả ngày lễ, chủ nhật). Việc tiếp nhận hồ sơ sẽ được triển khai lưu động hoặc cố định tại trụ sở Cơ quan tiếp dân cấp thẻ CCCD thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an các quận/huyện, theo sự bố trí của Công an các đơn vị, địa phương, bảo đảm đủ 15h/ngày, chia thành 3 ca: từ 7h đến 12h, 12h-17h và 17h đến 22h hàng ngày.

Giám đốc đề nghị Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – CATP và Công an các quận/huyện căn cứ vào bảng chỉ tiêu triển khai thực hiệ đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đúng tiến độ của Bộ Công an và Giám đốc CATP giao.

Giám đốc giao Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH là cơ quan thường trực giúp Giám đốc CATP tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ do Bộ Công an giao, thường xuyên nắm tình hình, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Công an các quận/huyện trong quá trình thực hiện, đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra; tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử tại trụ sở, cấp lưu động cho các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, lực lượng quân đội, trường học, doanh nghiệp…, địa bàn huyện Bạch Long Vĩ; hỗ trợ Công an các quận/huyện để chuyển lên Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư; bố trí cán bộ thực hiện tra cứu tàng thư CCCD đảm bảo đồng bộ với tiến độ thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử toàn CATP.

Đồng thời chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ chức năng CATP tham mưu với Giám đốc CATP tổ chức tập huấn kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt, thao tác thu thập vân tay cho CBCS được tăng cường thực hiện công tác cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử của Công an các quận/huyện; kịp thời đề nghị Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp bổ sung máy móc, thết bị, cài đặt phần mềm và phối hợp với Cục, các phòng nghiệp vụ CATP hướng dẫn Công an các quận/huyện đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, khai thác tối đa hiệu suất; tập hợp số liệu cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử hằng ngày báo cáo Giám đốc CATP biểu dương, phê bình, khắc phục và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu nhận tại Công an các quận/huyện, phòng Cảnh sát QLHC về TTXH.

Phòng Tham mưu phối hợp với phòng Công tác Đảng, Công tác Chính trị giúp Giám đốc CATP tham mưu với Thành uỷ, UBND TP chỉ đạo Đảng uỷ, chính quyền các cấp, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tích cực phối hợp với lực lượng CATP hoàn thành mục tiêu cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử đề ra; phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đảm bảo hệ thống cấp thẻ CCCD vận hành an toàn, thông suốt; kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp đảm bảo thực hiện đợt cao điểm hoàn thành tiến độ đề ra; nghiên cứu, triển khai các giải pháp tăng năng suất của máy móc thiết bị…

Công an các quận/huyện tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội nêu cao tinh thần, phối hợp, đồng hành cùng lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền, cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho công dân trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền về tính tiện ích, ưu việt, cấp thiết của thẻ CCCD gắn chíp điện tử; thông báo thường xuyên, liên tục về thời gian thu nhận hồ sơ tại các điểm cố định, lưu động để người dân chủ động thực hiện.

Đồng thời, căn cứ vào chỉ tiêu được giao, Trưởng Công an các quận/huyện huy động tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử tại trụ sở hoặc cấp lưu động; đảm bảo đủ 3 ca liên tục, hiệu quả, khoa học và quan tâm đến sức khoẻ cho CBCS thực hiện nhiệm vụ; tổ chức rà soát, xác định cụ thể số nhân khẩu từ 14 tuổi trở lên đang cư trú thực tế trên địa bàn, phân loại rõ đối tượng để bố trí thời gian cấp thẻ lưu động bảo đảm nguyên tắc, phù hợp với đặc điểm, tình hình từng địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học…

Chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn, nhất là lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xã tổ chức rà soát, thường trực cập nhập, chỉnh sửa kịp thời thông tin dữ liệu dân cư của công dân trên địa bàn quản lý; hướng dẫn, chỉnh sửa kịp thời các thông tin dữ liệu dân cư; hướng dẫn người dân về quy trình, thủ tục đăng ký cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử, đảm bảo các yêu cầu, quy định của pháp luật…

Tại kế hoạch này, Giám đốc CATP cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho một số phòng phòng nghiệp vụ, chức năng khác trong CATP. Giám đốc giao Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP chỉ đạo thực hiện các nội dung trong kế hoạch; giao các đồng chí Phó Giám đốc CATP chỉ đạo, đôn đốc Công an các quận/huyện thực hiện kế hoạch này theo địa bàn phụ trách; giao Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Trưởng Công an các quận/huyện chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, Giám đốc CATP về việc hoàn thành chỉ tiêu cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử theo tiến độ của Bộ Công an và Giám đốc CATP giao…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích