Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ kiểm tra tình hình thực hiện chống khai thác IUU tại Cảng cá Ngọc Hải

20:47 06/10/2022

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ vừa có buổi kiểm tra tình hình triển khai công tác chống khai thác IUU tại Cảng cá Ngọc Hải (Đồ Sơn). Sau khi kiểm tra thực địa, nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND TP kết luận chỉ đạo như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các địa phương đã có cố gắng, tích cực trong triển khai các hoạt động chống khai thác IUU tại Cảng cá Ngọc Hải và các nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo lắp đặt thiết bị giám sát hành trình 337/338 tàu cá, cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với 337/338 tàu cá, đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản đối với 889/945 tàu cá; cơ bản đảm bảo công tác vệ sinh, cảnh quan tại Cảng cá Ngọc Hải.

Để khẩn trương thực hiện hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn thành phố nhằm góp phần tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu đối với thủy sản xuất khẩu Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở NN&PTNT khẩn trương rà soát, kiểm tra cụ thể từng tàu cá chưa cấp Giấy phép khai thác thủy sản.

Trường hợp tàu cá không đủ điều kiện cấp giấy phép, xử lý theo quy định; đối với các tàu đủ điều kiện nhưng chưa thực hiện, khẩn trương phối hợp với các địa phương, lực lượng biên phòng thông tin rộng rãi trên phương tiện thông tin tại các địa phương để các chủ tàu thực hiện thủ tục cấp Giấy phép khai thác trước ngày 6-10-2022.Chủ trì, cùng các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát lại các hồ sơ, biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản, đặc biệt là các hành vi vi phạm khai thác IUU đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Khẩn trương thành lập các Tổ công tác rà soát toàn bộ hồ sơ quản lý tàu cá xuất, nhập bến, nhật ký khai thác, báo cáo khai thác, kiểm soát sản lượng qua cảng tại Cảng cá Ngọc Hải và Cảng cá Trân Châu đảm bảo đúng quy định. Đảm bảo công tác vệ sinh, cảnh quan tại Cảng cá Ngọc Hải và Cảng cá Trân Châu; sửa chữa những hư hỏng nhỏ tại mặt bến, nhà phân loại sản phẩm tại Cảng cá Ngọc Hải.

Nghiên cứu, xem xét các nội dung kiến nghị của Ban Quản lý cảng cá, bến cá về công tác nhân sự, bố trí việc làm. Đồng thời thực hiện nghiêm công tác giám sát tàu cá, kịp thời thông báo, cảnh báo, kêu gọi tàu cá vượt đường ranh giới trên biển với các quốc gia khác…

Đối với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Phó Chủ tịch giao phối hợp chặt chẽ cùng Sở NN&PTNT rà soát hồ sơ quản lý tàu cá tại Cảng cá Ngọc Hải, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực thủy sản đảm bảo phù hợp, thống nhất. Tăng cường tuần tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm quy định của pháp luật, đặc biệt là các tàu cá vi phạm quy định về chống khai thác IUU.

Kiểm soát chặt chẽ tàu cá từ các khu neo đậu tàu cá, bến cá địa phương (không do Ban Quản lý cảng cá, bến cá quản lý) của các quận, huyện trên địa bàn thành phố đi khai thác trên biển; tuyệt đối không cho các tàu cá không đủ điều kiện được đi khai thác.

Đối với UBND quận Đồ Sơn, Phó Chủ tịch đề nghị khẩn trương chỉ đạo đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan, giao thông khu vực phía ngoài Cảng cá Ngọc Hải…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông