Triển khai chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, cấp nước sạch nông thôn, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

12:11 06/10/2022

Sáng 6-10, Bộ NN&PTNN phối hợp với Bộ TN&MT tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm (ATTP), cấp nước sạch nông thôn; chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025. Các đồng chí: Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ TN&MT đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu Hải Phòng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Hội nghị đã triển khai 2 Quyết định của Thủ tướng chính phủ gồm: Quyết định 925/QĐ-TTg, ngày 2-8-2022 về việc phê duyệt chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, ATTP, cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và Quyết định 924/QĐ-TTg, ngày 2-8-2022 về phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục tiêu mà chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, ATTP, cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 hướng tới là phấn đấu đến năm 2025, cả nước có tối thiểu 55% dân số nông thôn được tiếp cận bền vững với nước sạch đạt quy chuẩn với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày. Ít nhất 50% số hộ nông thôn triển khai các giải pháp phân loại chất thải tại nguồn; 80% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý; mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai 1 - 2 mô hình xử lý chất thải sinh hoạt quy mô cấp huyện trở lên với công nghệ phù hợp.

Ít nhất 15% số hộ nông thôn có nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng các biện pháp phù hợp, hiệu quả; 50% số đơn vị cấp huyện có triển khai mô hình thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt phi tập trung theo cụm hoặc theo khu vực phù hợp, hiệu quả.

Ít nhất 80% chất thải chăn nuôi và 60% phụ phẩm nông nghiệp phải được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường. 95% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng được thu gom và xử lý theo đúng quy định. 100% chất thải rắn và 50% nước thải sản xuất của các làng nghề truyền thống được thu gom và xử lý theo quy định. 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; 80% số xã có tổ cộng đồng tự quản về vệ sinh ATTP…

Theo Quyết định 924/QĐ-TTg, ngày 2-8-2022, mục tiêu chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025 là phấn đấu đến năm 2025 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số; ít nhất 90% hồ sơ công việc cấp trung ương, cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Ít nhất 97% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM; 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông, 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu số 15.2 của Tiêu chí số 15 về Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao.

Có ít nhất 60% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 9.5 của Tiêu chí số 9 về ANTT - Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; 25% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 6.5 của Tiêu chí số 6 về Kinh tế, 25% đạt chỉ tiêu 9.2 của Tiêu chí số 9 về ANTT - Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao…

Phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 1 mô hình thí điểm xã NTM thông minh theo lĩnh vực nổi trội nhất (kinh tế, du lịch nông thôn, môi trường, văn hoá…), làm cơ sở để tổng kết và đề xuất Bộ tiêu chí quốc gia về NTM thông minh giai đoạn 2026 - 2030.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình sáng tạo góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác bảo vệ môi trường và chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông