Kết nạp mới 1.682 hội viên nông dân

15:52 25/07/2023

Nhờ chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, 6 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố đã tổ chức kết nạp mới được 1.682 hội viên, đồng thời ban hành các Quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các huyện: Tiên Lãng, Thủy Nguyên, An Lão, An Dương, Kiến Thụy và quận Kiến An.
Nông dân thi đua đẩy mạnh sản xuất

Đáng chú ý, để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp thành phố, thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã ban hành một loạt các văn bản triển khai thực hiện; hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị xin ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; xây dựng đề án tổng thể Đại hội; đề án Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Mặt khác, bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội và thành phố, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã chủ động xây dựng, chỉ đạo, triển khai hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát đúng trọng tâm, trọng điểm.

Nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu vào việc triển khai chỉ tiêu công tác Hội của năm; các kế hoạch thực hiện chuyên đề, thực hiện Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, công tác chuẩn bị Đại hội; kiểm tra chuyên đề hoạt động ủy thác cho vay vốn qua Ngân hàng chính sách, Ngân hàng nông nghiệp, Quỹ Hỗ trợ nông dân...

Qua đó, góp phần nâng cao vai trò cũng như chất lượng hoạt động của tổ chức Hội các cấp.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích