Khẩn trương triển khai, cụ thể hoá các nghị quyết tại kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố khóa 16

16:01 08/12/2023

Như Chuyên đề An ninh Hải Phòng đưa tin, sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố khóa 16 bế mạc và thành công tốt đẹp. Tại phiên bế mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập có bài phát biểu quan trọng. Chuyên đề An ninh Hải Phòng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố.

Kính thưa: Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng!

Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý!

Kính thưa: Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố!

Kính thưa: Cử tri và Nhân dân thành phố!

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, khoa học, dân chủ, kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

HĐND thành phố rất vinh dự được đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí đã đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được của HĐND, UBND thành phố trong năm qua, đồng thời đã có những chỉ đạo, định hướng để các đại biểu thảo luận, xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền tại kỳ họp và giao các nhiệm vụ trọng tâm cho HĐND, Thường trực HDNĐ thành phố trong thời gian tới.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua 30 dự thảo Nghị quyết gồm 02 Nghị quyết về nhân sự, 01 Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, 27 Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Các vị đại biểu HĐND thành phố đã phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu và thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ, đưa ra các đánh giá khách quan, toàn diện đối với các nội dung trình xin ý kiến, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập phát biểu bế mạc kỳ họp

Thay mặt Thường trực HĐND thành phố, tôi xin tổng hợp, khái quát và nhấn mạnh một số kết quả của kỳ họp như sau:

Thứ nhất, HĐND thành phố đã thảo luận kỹ lưỡng kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023 và thông qua Nghị quyết về Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố năm 2024.

HĐND thành phố thống nhất đánh giá, năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, còn nhiều khó khăn, thách thức. Song với quyết tâm chính trị cao, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố tăng 10,34% so với cùng kỳ, đứng trong Top 5 các địa phương có mức tăng trưởng cao nhất cả nước. 14/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt mục tiêu kế hoạch HĐND thành phố giao. Một số chỉ tiêu chưa đạt nhưng ở mức cao so với các địa phương trong cả nước. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ, vượt xa so với kế hoạch HĐND thành phố giao. Thành phố đã khánh thành, khởi công và thi công xây dựng nhiều dự án, công trình quan trọng về giao thông, phát triển đô thị, nhà ở xã hội, nông thôn mới kiểu mẫu.Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, nhất là việc quan tâm tới các gia đình chính sách, gia đình người có công, người cao tuổi, hộ nghèo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Có được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trung ương; Sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Thành uỷ; Sự nỗ lực cao độ trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Sở Ban ngành thành phố và các cấp uỷ, chính quyền địa phương; sự chung tay ủng hộ, chia sẻ, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

HĐND thành phố đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả của UBND thành phố, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND thành phố thống nhất với đánh giá của UBND thành phố về những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Còn một số chỉ tiêu kinh tế chưa bám sát kế hoạch đề ra; đặc biệt chỉ tiêu thu từ xuất nhập khẩu và sản lượng hàng hoá thông qua cảng giảm sâu so với cùng kỳ. Công tác giải phóng mặt bằng và thi công tại một số dự án còn chậm; một số dự án, công trình dự kiến khởi công, khánh thành năm 2023 chưa đảm bảo yêu cầu. Tiến độ thực hiện chủ đề năm về chỉnh trang đô thị, chuyển đổi số vẫn còn chậm; còn xảy ra nhiều vụ cháy nổ phức tạp; hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp còn nhiều khó khăn.

                                                           Đại biểu HĐND thành phố bấm nút thông qua các nghị quyết

Kính thưa các vị đại biểu!

Năm 2024 dự báo kinh tế thế giới, trong nước và thành phố tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức. HĐND thành phố đã quyết nghị các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024 với tinh thần quyết tâm rất cao. HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được HĐND thành phố quyết nghị, bám sát tình hình thực tiễn, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong điều hành; quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024.

Thứ hai: HĐND thành phố đã xem xét thông qua các nghị quyết chuyên đề, trong đó có nhiều nghị quyếtnhằm cụ thể hoá chủ trương của Thành uỷ về “Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội” trong năm 2024.

Bao gồm:

1-     HĐND thành phố quyết nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhằm bổ sung, tập trung nguồn lực cho huyện An Dương và Thuỷ Nguyên để chuyển đổi thành đơn vị hành chính cấp quận và thành phố trực thuộc thành phố. Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2024 tập trung nguồn lực ưu tiên cho các nhiệm vụ về thực hiện chủ đề năm, các dự án hoàn thành trong năm 2024.

2-     Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thành phố Hải Phòng lập thành tích tại các giải thể thao quốc gia; Nghị quyết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao. Đây là các nghị quyết phát triển thể thao với các cơ chế, chính sách ở mức hỗ trợ cao nhất cả nước.

3-     Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhằm phát triển và tạo cơ hội cho người dân được tiếp cận nhiều hơn với giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục. Duy trì và phát huy truyền thống hiếu học của người dân thành phố; xây dựng môi trường học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

4-     Nghị quyết Chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nhân lực ngành y tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024-2030 nhằm tháo gỡ khó khăn cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến cơ sở ở các quận/huyện và một số cơ sở y tế đặc thù cấp thành phố.

5-     Nghị quyết Thông qua Đề án tổ chức chính quyền đô thị thành phố nhằm hướng tới bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng công vụ của bộ máy hành chính thành phố.

6-     Nghị quyết Thực hiện đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố là cơ sở để bộ máy chính quyền các cấp vận hành thuận lợi, giảm bớt thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân, doanh nghiệp; tạo tính chủ động và khả năng tự chịu trách nhiệm trong xử lý công việc của các địa phương, đơn vị được phân cấp.

7-     Nghị quyết về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cao hơn nhiều so với mức hỗ trợ trước đây. Đây là sự quan tâm đặc biệt của thành phố đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố.

8-     Và nhiều Nghị quyết khác.

Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai đảm bảo các nghị quyết của HĐND thành phố sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả.

Thứ ba, về hoạt động giám sát tại kỳ họp

HĐND thành phố đã xem xét 18 báo cáo của UBND thành phố và các cơ quan theo luật định.

HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Qua đó, đánh giá toàn diện thực trạng của công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố; những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế; chỉ rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan; đồng thời kiến nghị các giải pháp cụ thể, khả thi đối với UBND thành phố và các sở, ngành địa phương, đơn vị để triển khai tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về “việc thực hiện các quy định, cơ chế, chính sách trong quản lý, phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa cử tri và nhân dân thành phố!

Tại phiên thảo luận Tổ đã có 45 lượt ý kiến tham gia vào các nội dung trình kỳ họp. Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các đại biểu HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố đã tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết, đồng thời đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã báo cáo tiếp thu, giải trình, đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới.

HĐND thành phố đã dành ½ ngày tiến hành chất vấn đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố và đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo.

HĐND thành phố đã thống nhất thông qua nghị quyết về hoạt động chất vấn. Đề nghị UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt những vấn đề đã cam kết.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 đồng chí giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu. Công tác lấy phiếu tín nhiệm được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình, quy định của Bộ Chính trị, Quốc hội và Thành uỷ; đảm bảo dân chủ, minh bạch, công tâm và khách quan. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai, rộng rãi. HĐND thành phố đề nghị những người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế để hoàn thành tốt trọng trách được giao.

HĐND thành phố đã thực hiện miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND thành phố đối với 02 đồng chí nguyên Giám đốc Sở và bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với đồng chí Giám đốc Sở Công thương.

Kính thưa các vị đại biểu!

Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định,Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố khoá XVI đã thành công tốt đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn. Để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của HĐND thành phố vừa thông qua tại kỳ họp, tôi đề nghị:

Thứ nhất, ngay sau kỳ họp này, UBND thành phố khẩn trương triển khai, cụ thể hoá các nghị quyết của HĐND thành phố bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm kế hoạch. Năm 2024 là năm phải tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần chủ động và linh hoạt trong tổ chức thực hiện; khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra.

Thứ hai, ưu tiên, tập trung các nguồn lực và hoàn thiện các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới, xây dựng nhà ở xã hội, đề án chính quyền đô thị thành phố, đề án thành lập thành phố thuộc thành phố tại huyện Thủy Nguyên và thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương.

Thứ ba, tiếp tục đẩy nhanh việc chuyển đổi số ở các ngành, các địa phương, đơn vị trong toàn thành phố. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính,phân cấp, phân quyền theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các địa phương, đơn vị.

Thứ tư, giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội thành phố. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh, bảo đảm phúc lợi xã hội, quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân bằng các chính sách, chương trình cụ thể, thiết thực. Phấn đấu, hết năm 2024trên địa bàn thành phố không còn hộ nghèo; hoàn thành chỉ tiêu về xóa nghèo trước 1 năm so với Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố.

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn.Đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết đầm ấm, an toàn, hạnh phúc.

Thứ năm, đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND thành phố và UBMTTQVN thành phố tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố, tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố đã được thông qua.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa cử tri và nhân dân thành phố!

Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16 đã thành công tốt đẹp. Chúng ta tin tưởng rằng, với kết quả của kỳ họp thứ 13 và các nghị quyết mới được ban hành; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy; sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và toàn hệ thống chính trị; sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố.

Thay mặt Hội đồng nhân dân thành phố, tôi xin trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ, đồng chí Bí thư Thành uỷ. Cảm ơn sự quan tâm củacác đ/c đại diện các cơ quan trung ương, các đồng chí lãnh đạo thành phố, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý đã dành cho Kỳ họp.

Xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp đầy trách nhiệm, tâm huyết của các vị đại biểu HĐND thành phố trong việc thực hiện trọng trách là người đại biểu của nhân dân. HĐND thành phố ghi nhận, cảm ơn sự chuẩn bị và phối hợp chặt chẽ của UBND TP, các Ban HĐND thành phố, Uỷ ban MTTQ VN thành phố, các sở, ban, ngành, các cơ quan giúp việc của HĐND và UBND thành phố đã chuẩn bị kỹ lưỡng, kịp thời các nội dung và phục vụ chu đáo kỳ họp.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, theo dõi, ủng hộ của cử tri và nhân dân thành phố; cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và thành phố đã đến dự và đưa tin về Kỳ họp

Thay mặt Thường trực HĐND thành phố xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo thành phố, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND thành phố, các vị khách quý, cử tri và nhân dân thành phố sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông