Kho bạc Nhà nước thành phố tạm dừng hoạt động Dịch vụ công trực tuyến từ ngày 12 đến 14-11-2021 để nâng cấp hệ thống

16:19 09/11/2021

Để đáp ứng nhu cầu thanh toán của các đơn vị giao dịch, Kho bạc nhà nước Hải Phòng vừa có Thông báo tạm dừng hoạt động hệ thống Dịch vụ công trực tuyến trong 3 ngày (từ ngày 12 đến hết ngày 14-11-2021) để nâng cấp Dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống.

 

Kho bạc nhà nước thực hiện nâng cấp Dịch vụ công trực tuyến

Theo đó, Kho bạc nhà nước Hải Phòng đề nghị đơn vị giao dịch phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Nhập, duyệt hồ sơ, chứng từ và nhấn nút gửi sang Kho bạc nhà nước nơi giao dịch trước 17h00 ngày 11-11-2021 (thứ Năm) trước khi Kho bạc Nhà nước tạm dừng hệ thống.

Sau khi Kho bạc Nhà nước thực hiện nâng cấp, toàn bộ các hồ sơ, chứng từ của đơn vị lập trước 17h ngày 11-11-2021 chưa thực hiện gửi Kho bạc nhà nước, đơn vị sẽ không xử lý được.

2. Từ ngày 15-11-2021 bổ sung thêm 2 thủ tục hành chính trên Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nước đó là: Dịch vụ công kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và Dịch vụ công đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại Kho bạc Nhà nước.

TB 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích
  • V90C Viettel
  • Công ty Xây Dựng HTD chuyên sàn 3d chất lượng uy tín