Khối Cảnh sát nhân dân: Thêm nhiều công trình, phần việc phục vụ nhân dân

17:39 21/07/2018

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2018 của CATP; nhằm động viên CBCS hăng hái thi đua thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy CATW, Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua trong Qúy II/2018 với chủ đề, khẩu hiệu hành động đa dạng, phong phú, chỉ tiêu thi đua phù hợp.

Bên cạnh đó, Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đã tập trung chỉ đạo ban hành Nghị quyết và xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Hai quản, ba giữ”; duy trì thực hiện những công trình, phần việc phục vụ nhân dân, triển khai thực hiện công trình, phần việc mới.

Các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; tập trung chỉ đạo Tổ điều lệnh bán chuyên trách duy trì tốt hoạt động, tăng cường kiểm tra trong và ngoài giờ hành chính, kịp thời chấn chỉnh ý thức chấp hành Điều lệnh CAND của CBCS; tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xã hội từ thiện, tạo sân chơi lành mạnh cho CBCS, khí thế thi đua trong toàn đơn vị.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích