Khối Tham mưu - XDLL - Hậu cần: Tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng

16:39 02/07/2018

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong Khối Tham mưu - Xây dựng lực lượng - Hậu cần đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nắm và giải quyết tình hình tư tưởng CBCS.

Các đơn vị cũng làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong và ngoài nước.

Các phòng đã tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống cho CBCS gắn với kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng và truyền thống lực lượng CAND. Qua đó góp phần bồi đắp cho CBCS có bản lĩnh vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó với công việc; thực sự cần, kiệm, liêm, chính đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác XDLL trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối đã tổ chức thành công triển lãm sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với CAND” và giới thiệu sách “CAND Việt Nam với tác phẩm tư cách người Công an cách mệnh của Hồ Chí Minh” của tác giả Thượng tướng – GS.TS Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức người CAND” của tác giả Thượng tá, Thạc sỹ Nguyễn Quốc Huy, Phó phòng Phòng PA81-CATP; tham mưu cho Giám đốc CATP tổ chức Lễ báo công của CATP tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 5 năm phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy...

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông