Không có ngày, tháng sinh trong sổ hộ khẩu có làm được CCCD?

15:39 14/04/2021

Hiện cả nước đang ưu tiên tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh chiến dịch cấp CCCD gắn chíp điện tử cho mọi công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Mẫu thẻ CCCD gắn chíp điện tử được quy định cụ thể tại Thông tư 06/2021/TT-BCA, ngày 23-1-2021 của Bộ Công an.
Trường hợp thông tin công dân đã được cập nhật đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khi đến làm CCCD, công dân không cần xuất trình sổ hộ khẩu cũng như các loại giấy tờ khác mà chỉ cần khai chính xác thông tin ngày, tháng sinh vào Tờ khai

Theo Thông tư này, mặt trước thẻ CCCD phải thể hiện thông tin sau: Bên trái, từ trên xuống: Hình Quốc huy nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đường kính 12 mm; ảnh của người được cấp thẻ CCCD cỡ 20 x 30 mm; Có giá trị đến/Date of expiry. Bên phải, từ trên xuống: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM; Independence - Freedom - Happiness; dòng chữ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/Citizen Identity Card; biểu tượng chíp; mã QR; Số/No; Họ và tên/Full name; Ngày sinh/Date of birth; Giới tính/Sex; Quốc tịch/Nationality; Quê quán/Place of origin; Nơi thường trú/Place of residence…

Theo đó, ngày, tháng, năm sinh là thông tin bắt buộc công dân cần có khi tiến hành cấp thẻ CCCD nói chung, CCCD gắn chíp điện tử nói riêng.

Vậy trường hợp không có ngày, tháng sinh trong sổ hộ khẩu thì có làm được CCCD hay không?

Tại Điều 12 Thông tư 07/2016/TT-BCA, ngày 1-2-2016 của Bộ Trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật CCCD và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31-12-2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật CCCD (được sửa đổi tại Thông tư 40/2019) quy định rõ: Trường hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đi vào vận hành khi làm thủ tục cấp thẻ CCCD, cơ quan quản lý CCCD yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu.

Trường hợp thông tin trên Sổ hộ khẩu chưa đầy đủ hoặc không thống nhất với thông tin công dân khai trên tờ khai thì công dân xuất trình giấy khai sinh, CMND cũ hoặc các giấy tờ hợp pháp khác về những thông tin ghi trong tờ khai CCCD.

Theo đó, trường hợp sổ hộ khẩu của công dân không ghi ngày, tháng sinh, khi đi làm CCCD, công dân phải mang thêm giấy khai sinh, CMND hoặc giấy tờ hợp pháp khác để chứng minh ngày, tháng sinh của mình cho cơ quan quản lý CCCD đối chiếu và làm thủ tục cấp CCCD.

Sau khi công dân đã cung cấp đầy đủ các giấy tờ hợp pháp về việc xác minh thông tin nhân thân, cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ tiến hành làm thủ tục cấp CCCD có đầy đủ thông tin về ngày, tháng sinh cho công dân theo quy định.

Ngoài ra, trường hợp công dân làm thủ tục cấp thẻ CCCD tại cơ quan quản lý CCCD cấp huyện cần điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (như ngày, tháng, năm sinh) mà việc điều chỉnh này thuộc thẩm quyền của Công an cấp huyện và công dân xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật về cư trú thì sẽ được tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu của công dân đồng thời với việc tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD.

Cán bộ tiếp nhận sẽ chuyển hồ sơ điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu của công dân cho bộ phận đăng ký, quản lý cư trú để thực hiện điều chỉnh cho công dân theo quy định. Sau khi điều chỉnh xong thì bộ phận đăng ký, quản lý cư trú chuyển lại sổ hộ khẩu đã được điều chỉnh cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD.

Như vậy, khi đến làm thủ tục cấp thẻ CCCD, trường hợp sổ hộ khẩu của công dân không ghi ngày, tháng sinh và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đi vào vận hành khi làm thủ tục cấp thẻ CCCD, công dân phải mang thêm Giấy khai sinh, CMND hoặc giấy tờ hợp pháp khác để chứng minh ngày, tháng sinh của mình cho cơ quan quản lý CCCD đối chiếu và làm thủ tục cấp CCCD.

Còn trường hợp thông tin công dân đã được cập nhật đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công dân khi đến làm CCCD không cần xuất trình sổ hộ khẩu cũng như các loại giấy tờ khác. Công dân chỉ cần khai chính xác thông tin ngày, tháng sinh của mình vào Tờ khai, cơ quan quản lý CCCD sẽ tiến hành đối chiếu thông tin với hệ thống dữ liệu dân cư đã được cập nhật trước đó.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích