Khuyến khích thân nhân người bệnh, người tình nguyện là F0 không triệu chứng tham gia chăm sóc người bệnh già yếu, trẻ em hoặc ca bệnh nặng, nguy kịch

10:10 27/01/2022

Để hạn chế áp lực cho các cơ sở điều trị F0, đảm bảo công tác chăm sóc, dinh dưỡng cho người bệnh nặng, ngày 25/01/2022, Sở Y tế ban hành văn bản số 493/SYT-NVY về việc sử dụng nhân lực tham gia chăm sóc người bệnh F0 tại các cơ sở y tế. Trong đó, Sở Y tế đề nghị các cơ sở y tế thực hiện các nội dung sau:

Một là, khuyến khích thân nhân người bệnh, người tình nguyện là F0 không triệu chứng, có triệu chng nhẹ hoặc đã khỏi bệnh tham gia chăm sóc người bệnh già yếu, trẻ em hoặc ca bệnh nặng, nguy kịch.

Hai là, đối với người không phải là F0 có nhu cầu vào khu quản lý, điều trị người bệnh F0 để chăm sóc người nhà thì phải ký giấy cam kết theo quy định.

Ba là, điều kiện để người không phải F0 được tham gia hỗ trợ và chăm sóc bệnh nhân F0:

Người

Đã được các cơ sở y tế hướng dẫn về kiến thức, kỹ năng thực hiện các quy định phòng, chống lây nhiễm trong cơ sở y tế.

Sở Y tế đề nghị các cơ sở y tế căn cứ tình hình thực tế, cân nhắc để áp dụng cho phù hợp, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông