Kỳ họp 21 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII: Xác định 16 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội và môi trường năm 2021

13:38 12/12/2020

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ và khách quan, sau 2,5 ngày làm việc (từ ngày 7 đến ngày 9-12), Kỳ họp 21 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIII

HĐND tỉnh đã nghe và thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của các cơ quan liên quan: Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các báo cáo, tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp; Tờ trình về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2021 và các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh trình tại kỳ họp; Báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo công tác năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp.

HĐND tỉnh đã dành thời gian gần 1,5 ngày cho phiên thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn. Tại phiên thảo luận, có 51 ý kiến phát biểu tại tổ thảo luận và 14 ý kiến phát biểu tại hội trường. Các ý kiến thảo luận của đại biểu về các báo báo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được Chủ toạ kỳ họp chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan trình và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu hoàn thiện Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo tình hình KT-XH và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm  năm 2021

Phiên chất vấn, trả lời chất vấn tiếp tục được đổi mới theo hướng hỏi và trả lời ngắn gọn, đi thẳng vào nội dung trọng tâm, tăng cường tranh luận, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức và thống nhất các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm tăng cường công tác quản lý đối với các nhóm vấn đề mà đại biểu, cử tri trên địa bàn tỉnh quan tâm. Tại kỳ họp đã có 18 lượt đại biểu HĐND tỉnh chất vấn đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành về 3 nhóm vấn đề. Chủ tọa kỳ họp đã kết luận về từng nội dung được chất vấn; đối với những nội dung không chất vấn trực tiếp tại kỳ họp, lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành liên quan đã gửi báo cáo giải trình bằng văn bản đến Chủ tọa kỳ họp và các vị đại biểu HĐND tỉnh. HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn, làm cơ sở để các ban, các tổ, các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri biết, giám sát việc thực hiện của các cơ quan chức năng. 

Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp cũng đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021; thông qua 27 nghị quyết, trong đó có nhiều Nghị quyết quan trọng và rất cần thiết đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025. Trong đó có nhiều nghị quyết về kinh tế - xã hội, về cơ chế chính sách nhằm phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2025, đáng chú ý: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, với mục tiêu tổng quát: Huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc; đồng thời xác định 16 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội và môi trường: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 10.000 USD; cơ cấu kinh tế 2025: Công nghiệp - xây dựng 49-50%, Dịch vụ 46-47%, nông lâm nghiệp 3-5%; hàng năm giữ vững vị trí nhóm đứng đầu cả nước về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI; Tỷ lệ giảm nghèo duy trì mức giảm trung bình 0,8%/năm; Đến hết năm 2023 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 100% đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt đô thị và các xã đảo, các xã có hoạt động du lịch, dịch vụ bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt trên 99%; Giữ tỷ lệ che phủ rừng đạt 55% và nâng cao chất lượng rừng….

HĐND tỉnh cũng đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, đã tâm huyết, tập trung trí tuệ để thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; đồng thời, trăn trở đề xuất những giải pháp sát thực, căn cơ trong từng nội dung mà HĐND xem xét, quyết định cho năm 2021 và những năm tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, những kết quả quan trọng, toàn diện, nổi bật và đậm nét đã đạt được thời gian qua của tỉnh đã để lại dấu ấn sâu đậm; tạo khí thế mới, động lực mới cho Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh vững bước trong chặng đường tiếp theo... Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống Covid-19, giữ vững địa bàn an toàn, bảo vệ sức khỏe nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và công khai kết quả xử lý. Siết chặt quản lý, kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới, nhất là từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu; đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt, hiệu quả, tận dụng tốt các cơ hội để khai thác hiệu quả các tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm...

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, phải tiếp tục thực hiện nghiêm quan điểm phát triển bền vững, với phương châm mọi người dân Quảng Ninh đều được hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tăng cường đối thoại, nắm bắt tình hình dư luận, tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, phản ánh chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, các ngành, các cấp phải luôn bám sát thực tiễn; xuất phát từ bối cảnh và thực tế để đánh giá nhận diện đúng tình hình từ xa, từ sớm; chủ động, kịp thời có những quyết sách và hành động phù hợp để tổ chức thực hiện dứt điểm; đo lường được kết quả, hiệu quả, gắn trách nhiệm người đứng đầu, mang lại lợi ích cao nhất cho người dân và cho tỉnh…

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích