Kỳ họp thứ 14 HĐND TP khóa XV sẽ diễn ra trong 2 ngày 21 và 22-7

17:37 07/07/2020

Thường trực HĐND thành phố vừa có Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 14 HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, kỳ họp thứ 14 HĐND TP là kỳ họp thường lệ giữa năm, nội dung chủ yếu xem xét về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; phân bổ kinh phí ngân sách TW thưởng vượt dự toán các khoản thu năm 2019 cho ngân sách thành phố Hải Phòng; điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố 5 năm (2016-2020); điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2020.

Đồng thời, kỳ họp cũng xem xét, quyết định một số nội dung chuyên đề quan trọng gồm: thông qua điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Nhiệm vụ, giải pháp phát triển hạ tầng giao thông và chống ùn tắc giao thông; đặt tên một số đường phố và công trình công cộng; thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2021; Điều chỉnh giảm một số loại phí, lệ phí thuộc phạm vi quản lý trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19...

Theo kế hoạch, kỳ họp được tiến hành trong 2 ngày (21 và 22-7).

THỦY NGUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha