Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021: Phương án thi 3 môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh

20:08 21/04/2020

Ủy ban nhân dân thành phố vừa đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 26/TTr-SGDĐT-KTKĐ ngày 23-3-2020 về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố. Theo đó:

Văn bản của UBND thành phố về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Đối với thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020-2021, sẽ thi 3 môn gồm: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.

Thời gian tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020-2021:

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập: Từ ngày 16-7-2020 đến ngày 17-7-2020.

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Trần Phú: Từ ngày 19 đến ngày 20-7-2020.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Công văn số 7406/UBND-VX ngày 25-11-2019 và Công văn số 1477/UBND-VX ngày 4-3-2020 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện điều chỉnh Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 cho phù hợp; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Như vậy, lịch thi mới chậm hơn 1 tháng rưỡi so với kế hoạch. Số môn thi cũng giảm từ 4 môn xuống còn 3 môn (giảm môn thi bốc thăm thường được công bố vào tháng 4 hàng năm).

Tính đến nay, học sinh Hải Phòng đã nghỉ gần 3 tháng so với kế hoạch năm học 2019-2020. Trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19, thành phố đã triển khai việc dạy học trực tuyến và dạy học qua truyền hình theo chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tinh giản. Từ ngày 23-4, học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12 sẽ trở lại trường học. Từ ngày 27-4, tất cả học sinh Hải Phòng sẽ trở lại trường tiếp tục chương trình học vừa bị gián đoạn do dịch Covid-19.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông