Quyền của chủ sở hữu bất động sản không có lối đi riêng

09:12 10/07/2017

Bạn PTP, ở Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng nêu câu hỏi: Đề nghị Chuyên mục “Luật gia của bạn” Báo ANHP cho biết, pháp luật hiện hành có quy định riêng về trường hợp mà chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản khác, nếu muốn mở lối đi riêng. Cụ thể như thế nào?

 Trả lời: Vấn đề bạn PTP hỏi được quy định tại Điều 254 BLDS năm 2015, cụ thể như sau:

 1. Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

 Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

 Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

 2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

 3. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.

Luật gia PHẠM THẾ 

Thông tin với chuyên mục “Luật gia của bạn” qua điện thoại: 0225.3842262 hoặc gửi thư điện tử vào địa chỉ email: bientaptin@gmail.com

tin bài cùng chuyên mục:

Văn bản - Chính sách

Văn bản - Chính sách

14:03 16/06/2018

Văn bản - Chính sách

Văn bản - Chính sách

09:16 26/05/2018

Văn bản - Chính sách

Văn bản - Chính sách

21:53 22/05/2018

Văn bản – Chính sách

Văn bản – Chính sách

16:19 13/05/2018

Văn bản - Chính sách

Văn bản - Chính sách

16:22 09/05/2018

Văn bản - Chính sách

Văn bản - Chính sách

15:25 05/05/2018