Xử lý các hành vi gian dối để hưởng chế độ người có công với cách mạng

17:31 06/06/2017

Bạn Lương Thế Sơn, ở xã Tân Hưng, huyện An Lão, Hải Phòng hỏi: “Đề nghị Chuyên mục “Luật gia của bạn” Báo An ninh Hải Phòng cho biết các trường hợp gian dối, không trung thực liên quan đến việc thực hiện chính sách với người có công, sẽ bị xử lý như thế nào?”.Trả lời: Theo quy định tại Điều 43 Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh “Ưu đãi người có công” năm 2012, các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này sẽ bị xử lý như sau:

Bạn Lương Thế Sơn, ở xã Tân Hưng, huyện An Lão, Hải Phòng hỏi: “Đề nghị Chuyên mục “Luật gia của bạn” Báo An ninh Hải Phòng cho biết các trường hợp gian dối, không trung thực liên quan đến việc thực hiện chính sách với người có công, sẽ bị xử lý như thế nào?”.

Trả lời: Theo quy định tại Điều 43 Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh “Ưu đãi người có công” năm 2012, các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này sẽ bị xử lý như sau:

     1. Người giả mạo giấy tờ được hưởng chế độ ưu đãi người có công với Cách mạng thì bị đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi và phải hoàn trả số tiền đã nhận; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

      2. Người khai man giấy tờ để được hưởng thêm chế độ ưu đãi người có công với Cách mạng thì bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi và phải hoàn trả số tiền đã nhận do khai man; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm  mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

     3. Người chứng nhận sai sự thật hoặc làm giả giấy tờ cho người khác, người lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi của người có công với Cách mạng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà  bị  xử lý kỷ luật, xử phạm vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

     4. Người vi phạm quy định về quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện chế độ ưu đãi người có công với Cách mạng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

    5. Người lợi dụng chính sách người có công để vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứ trách nhiệm hình sự.

Luật gia PHẠM THẾ

Thông tin với chuyên mục “Luật gia của bạn” qua điện thoại: 0913.329492 và 0225.3842262 hoặc gửi thư điện tử vào địa chỉ email: bientaptin@gmail.com.

tin bài cùng chuyên mục:

Văn bản - Chính sách

Văn bản - Chính sách

14:03 16/06/2018

Văn bản - Chính sách

Văn bản - Chính sách

09:16 26/05/2018

Văn bản - Chính sách

Văn bản - Chính sách

21:53 22/05/2018

Văn bản – Chính sách

Văn bản – Chính sách

16:19 13/05/2018

Văn bản - Chính sách

Văn bản - Chính sách

16:22 09/05/2018

Văn bản - Chính sách

Văn bản - Chính sách

15:25 05/05/2018