Lực lượng Pháp chế Công an Hải Phòng đóng góp tích cực vào bảo đảm ANTT

09:15 27/10/2021

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, để đáp ứng yêu cầu về ANTT bằng pháp luật của lực lượng CAND, ngày 27-10-1975, Thứ trưởng Lê Quốc Thân đã ký quyết định thành lập Phòng Pháp chế, trực thuộc Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) và ngày 27-10 hàng năm cũng được lấy làm Ngày truyền thống của lực lượng Pháp chế CAND…

Là một bộ phận của lực lượng Pháp chế CAND, lực lượng Pháp chế CATP Hải Phòng không ngừng được xây dựng, củng cố, kiện toàn, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo đảm ANTT thành phố. Năm 1985, tổ Pháp chế trực thuộc Văn phòng CATP - tiền thân của lực lượng Pháp chế Công an Hải Phòng - được thành lập.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, với nhiều tên gọi khác nhau, lực lượng Pháp chế CATP đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành tốt công tác tham mưu, triển khai hiệu quả công tác Pháp chế, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong các giai đoạn cách mạng.

 Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc CATP kiểm tra công tác cải cách thủ tục cấp CCCD tại CAQ Lê Chân

Trong thời kỳ đổi mới, thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức Pháp chế của Công an các đơn vị, địa phương, từ năm 2007, lực lượng Pháp chế đã được kiện toàn từ CATP đến Công an các đơn vị, địa phương (thành lập Đội Pháp chế thuộc Văn phòng CATP và đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác Pháp chế tại các đơn vị, địa phương).

Đến năm 2010, Phòng Pháp chế CATP được thành lập trên cơ sở tách Đội Pháp chế từ Văn phòng CATP (đơn vị có phiên hiệu là PV19). Đây chính là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng Pháp chế Công an Hải Phòng.

Với sự đổi mới về tổ chức bộ máy, lực lượng Pháp chế CATP Hải Phòng đã chủ động tham mưu giúp Giám đốc CATP chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung công tác Pháp chế, góp phần tăng cường hiệu lực hoạt động quản lý nhà nước về ANTT và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH trên địa bàn thành phố.

Đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn phát triển, hội nhập, đồng thời thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cơ cấu cấp phòng của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Pháp chế CATP đã được sáp nhập vào Phòng Tham mưu CATP với tên gọi mới là Đội Pháp chế và Quản lý khoa học.

Với sự thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức và có những khó khăn nhất định nhưng lực lượng Pháp chế CATP đã khắc phục mọi khó khăn, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần chủ động, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Đội Pháp chế & quản lý khoa học, Phòng Tham mưu – CATP trao đổi công tác chuyên môn

Trong thời gian qua, công tác Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp của CATP đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố. Trong đó, lực lượng Pháp chế CATP đã làm tốt công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về ANTT; tham mưu với Bộ Công an, HĐND thành phố, UBND thành phố ban hành nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT; tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Bộ Công an, HĐND thành phố, UBND thành phố; tham mưu xây dựng các kế hoạch triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ANTT.

Lực lượng Pháp chế CATP cũng tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của CBCS Công an và nhân dân trên địa bàn thành phố. Cán bộ Pháp chế cũng làm tốt công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực ANTT; kịp thời phát hiện hạn chế, khó khăn, vướng mắc để có biện pháp khắc phục.

Đội ngũ cán bộ Pháp chế CATP cũng là lực lượng chủ công trong công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong các hoạt động tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; công tác bắt, tạm giữ, tạm giam, điều tra xử lý tội phạm; triển khai chỉ đạo của Bộ Công an về thực hiện quy chế dân chủ; tổ chức kiện toàn và duy trì hiệu quả hoạt động của Chi hội Luật gia CATP; tham mưu và tổ chức sôi nổi nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXH CN Việt Nam (09/11)…

Trước yêu cầu của nhiệm vụ công tác Pháp chế trong tình hình mới hết sức nặng nề, nhưng với quyết tâm cao, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Pháp chế CAND, lực lượng Pháp chế CATP Hải Phòng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, gian khổ, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, được lãnh đạo CATP ghi nhận và đánh giá cao.

Thời gian tới, Giám đốc CATP chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nêu cao vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Pháp chế tại đơn vị mình; yêu cầu mỗi CBCS thường xuyên nghiên cứu, trau dồi kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu hiệu quả các yêu cầu, nội dung công tác Pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp tại đơn vị, địa phương, góp phần tích cực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT của toàn lực lượng Công an Hải Phòng

THẾ KHOA

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông