Lực lượng vũ trang Quảng Ninh: Nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

16:26 05/06/2019

Chiều 30-5, tại TP Hạ Long, Học viện Chính trị Công an nhân dân phối hợp với Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh tổ chức tọa đàm khoa học “Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”.

 

Tọa đàm khoa học “Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

Theo GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, có hai vấn đề nổi bật cần làm rõ. Đó là nhận rõ tình hình mới cũng như nhận diện đúng các quan điểm sai trái, thù địch.

Từ đó, đưa ra những đối sách thích hợp đối với từng đối tượng cụ thể. Cùng với việc tăng cường đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cần chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; sớm phát hiện, xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp, nổi cộm mới phát sinh, những vấn đề bức xúc trong xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng.

Chủ động theo dõi và nắm bắt kịp thời các dạng quan điểm sai trái và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, để có giải pháp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung vào một số nội dung cụ thể như: Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch và âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch nhằm tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Đánh giá thực trạng công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh và công tác phối hợp giữa các lực lượng vũ trang với các ban, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân.

Dự báo tình hình liên quan, những thuận lợi khó khăn và các yếu tố tác động đến yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng trong thời gian tới.

Kiến nghị những giải pháp phù hợp, khả thi đối với từng lực lượng, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thông qua buổi tọa đàm, góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Đây cũng là diễn đàn khoa học trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm của lực lượng vũ trang trong công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Kế quả tọa đàm góp phần bổ sung, hoàn thiện và phát triển lý luận của Đảng, cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn, phục vụ tham mưu, tư vấn với cấp lãnh đạo có thẩm quyền trong việc hoạch định chủ trương, đường lối lãnh đạo và chỉ đạo hoạt động thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hiệp đồng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.  

NGUYỄN KHÁNH - HOÀNG TÂN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông