Miễn, giảm lãi vay cho 2.325 khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid - 19

19:47 13/09/2020

Theo thông tin từ Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố, đến thời điểm ngày 6/8, các Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn đã triển khai có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố nắm bắt tình hình sản xuất của các hộ vay ở An Lão

Cụ thể cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho 3.893 khách hàng với dư nợ cơ cấu là 3.111 tỷ đồng (trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội cơ cấu cho 2.628 khách hàng với dư nợ cơ cấu là 56,7 tỷ đồng); Miễn, giảm lãi vay cho 2.325 khách hàng, dư nợ miễn giảm lãi là 12.892 tỷ đồng, số tiền lãi được miễn, giảm là 19,76 tỷ đồng; cho vay mới áp dụng lãi suất ưu đãi cho 3.337 khách hàng, doanh số cho vay lũy kế từ ngày 23/01/2020 là 20.000,5 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, từ 1-7 đến 17-8, không phát sinh các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp liên quan đến Thông tư 01 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha