Mít tinh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng

14:46 03/02/2010

Sáng 2-3, tại Nhà hát thành phố, Thành uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1930 * 3-2-2010).

Văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm
Văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm

Trước giờ khai mạc, đoàn đại biểu Quân - Dân - Chính - Đảng thành phố do Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thuận dẫn đầu, đã đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ và lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại Đài tưởng niệm thành phố.

Tự hào với những thắng lợi và thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử qua 80 năm đấu tranh cách mạng kiên cường và qua hơn 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo, diễn văn kỷ niệm của Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thuận nhấn mạnh: đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, ngay từ khi ra đời, đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đưa cả nước đi lên CNXH, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả; tiến hành công cuộc đổi mới đất nước đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Sau khi ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ thành phố trong suốt 80 năm qua, đồng thời nêu bật những thành tựu to lớn của quân và dân thành phố dưới sự lãnh đạo của Đảng, diễn văn khẳng định: Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và Đại hội X của Đảng, Đảng bộ, quân và dân thành phố đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nắm vững thời cơ, vượt lên thách thức, phấn đấu thực hiện được nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, tạo tiền đề quan trọng trong thực hiện mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành phố công nghiệp văn minh, hiện đại trước năm 2020 từ 3 - 5 năm.

Thay mặt các tầng lớp nhân dân phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Hoàng Văn Sửu (bí danh Lê Ban), cán bộ lão thành cách mạng; anh Đỗ Văn Khương, công nhân cơ điện Công ty TNHH Đỉnh Vàng và Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Đoàn Thu Hiền đều bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của giai cấp công nhân và thế hệ trẻ thành phố đối với Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại; nguyện đem hết tình thần, nghị lực và trí tuệ phụng sự sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu cao đẹp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.


TRẦN PHƯƠNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông