Mục tiêu hướng tới của 5 nhóm tiện ích cốt lõi trong đề án 06/CP

16:52 26/05/2022

Như Chuyên đề ANHP đã phản ánh ở các bài viết trước, đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (đề án 06/CP) nhằm hướng tới mục tiêu tổng quát là ứng dụng Cơ sở dữ liêu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC), hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ CCCD gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Phấn đấu xác thực 100% các thông tin thiết yếu, quan trọng trên ứng dụng VNEID hoặc qua thẻ CCCD gắn chíp điện tử

Với đề án này, Bộ Công an sẽ thực hiện kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu mở với các bộ, ngành, địa phương góp phần xây dựng chuyển đổi số quốc gia, hướng tới 5 nhóm tiện ích cốt lõi sau: phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển KT-XH; công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Vậy mục tiêu cụ thể của 5 nhóm tiện ích này là gì?!

Thứ nhất: Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đề án đề ra mục tiêu là cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu (tối thiểu 25 dịch vụ công thiết yếu thuộc lĩnh vực cư trú, hộ tịch, bảo hiểm xã hội, giáo dục, y tế, đất đai, lao động,...) để phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cơ sở sử dụng xác thực, chia sẻ bằng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Thứ hai: Nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đề án hướng tới mục tiêu nghiên cứu, triển khai việc ứng dụng các tính năng của chíp điện tử trên thẻ CCCD đối với các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và một số lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội khác. Tích hợp, phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ thống định danh và xác thực điện tử với các ứng dụng cốt lõi như:

Ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, chứng khoán, điện, nước…, lên ứng dụng VNEID, mã QR của thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử. Phát triển, hoàn thiện và triển khai hiệu quả ứng dụng di động công dân số từ VNEID trên cơ sở mở rộng tích hợp các thông tin, dịch vụ như: y tế, bảo hiểm, giấy phép lái xe, ngân hàng, thanh toán điện tử, ứng cứu khẩn cấp, phản ánh hiện trường, tố giác tội phạm…

Phấn đấu xác thực 100% các thông tin thiết yếu, quan trọng trên ứng dụng VNEID hoặc qua thẻ CCCD gắn chíp điện tử

Thứ ba: Nhóm tiện ích phục vụ công dân số. Hiện nay, công dân có rất nhiều loại giấy tờ khác nhau, như căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, các loại bằng cấp, chứng chỉ…

Nhằm tạo điều kiện cho công dân, đề án đặt ra mục tiêu xác thực 100% các thông tin thiết yếu, quan trọng trên ứng dụng VNEID hoặc qua thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử như: Thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, giấy phép lái xe, đăng ký xe… để từng bước thay thế các giấy tờ của công dân trong một số các giao dịch theo quy định pháp luật.

Đồng thời cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ thương mại phục vụ tiện ích số của công dân trên ứng dụng VNEID như: Dịch vụ cư trú, căn cước công dân, thương mại điện tử, thanh toán điện tử và các dịch vụ khác.

Thứ tư: Nhóm tiện ích hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư. Ở nhóm tiện ích này, đề án hướng tới mục tiêu là triển khai hiệu quả việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã có như: Cơ sở dữ liệu giáo dục, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu thuế…, đảm bảo giải quyết các thủ tục phục vụ công dân một cách nhanh chóng, chính xác, thuận lợi.

Thứ năm: Nhóm tiện ích phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Ở nhóm tiện ích này, đề án hướng tới mục tiêu là dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các thông tin đã được tích hợp, sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tổng hợp, phân tích, dự báo các thông tin phục vụ việc điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Từ đó, góp phần hoạch định chính sách phá triển kinh tế, xã hội.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích