Năm 2009 tổng biên chế hành chính là 3.299 người

17:50 21/11/2008

Nội dung

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14 HĐND TP khoá XIII, chiều 20-11, Ban Pháp chếHĐND làm việc với Sở Nội vụ về công tác chuẩn bị tờ trình, dựthảo nghị quyết, quyết định biên chế sự nghiệp và thông qua biên chếhành chính của thành phố năm 2009.

Thành phố sẽ làm tốt công tác biên chế và quy hoạch cán bộ
Thành phố sẽ làm tốt công tác biên chế và quy hoạch cán bộ

Theo đó, tổng biên chế hành chính nhà nước năm 2009 của thành phố dự kiến là 3.299 biên chế cộng với dự phòng tăng 9 biên chế, so với chỉ tiêu Bộ Nội vụ giao năm 2008 thấp hơn 84 biên chế. Nguyên nhân là do chuyển biên chế nhà nước sang biên chế sự nghiệp: 37 biên chế của 5 phòng công chứng thuộc Sở Tư pháp và 29 biên chế làm công tác dân số tại quận, huyện; 18 biên chế còn lại để dự trữ, bổ sung cho các cơ quan khi có nhu cầu.

Còn kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2009 của thành phố sẽ là 28.769 người, trong đó dự phòng tăng 43 biên chế. So với chỉ tiêu UBND TP phân bổ cho năm 2008 tăng 334 biên chế, so với chỉ tiêu HĐND TP quyết định năm 2008 tăng 263 biên chế.


PĐT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích